Tag Archive for: EKE

Η πανδημία του COVID–19 αποτελεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο μια πρόκληση με συνέπειες για την υγεία των πολιτών και το σύστημα υγείας, αλλά και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Στον ΕΡΜΗ, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να εξασφαλίσουμε την Επιχειρησιακή μας Συνέχεια, σε κάθε επίπεδο λειτουργίας μας.

Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, απαιτούσαν πάντα σωστές στρατηγικές και πόρους, όμως οι ραγδαίες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον λόγω της πανδημίας, επιτάσσουν αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των μέτρων που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς.

Πάγια δέσμευση μας είναι η παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για τη διασφάλιση της Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα, την εξάλειψη επαγγελματικών κινδύνων – ατυχημάτων, καθώς και την εφαρμογή νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Πέραν αυτών, έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και πρόληψης για αδιάλειπτη λειτουργία, με θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες, το οποίο εφαρμόστηκε πριν την έναρξη της πανδημίας και μεταβάλλεται όποτε απαιτηθεί και σύμφωνα με τις υγειονομικές ή άλλες εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Απασχολούμε το 60% του προσωπικού σε εξ αποστάσεως εργασία, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την αδιάλειπτη και ασφαλή παροχή υπηρεσιών.
  • Παρέχουμε όλα τα απαιτούμενα μέσα προστασίας (αντισηπτικά, μάσκες) καθώς και τακτικές απολυμάνσεις.
  • Διενεργούμε περιοδικές εκπαιδεύσεις με καλές πρακτικές και κανονισμούς για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
  • Λειτουργούμε Ομάδα Υγείας Διαβούλευσης για τα μέτρα προστασίας, την αξιολόγηση εργασιακών κινδύνων και παραγόντων που επηρεάζουν την Υγεία και Ασφάλεια.
  • Διαθέτουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς για την άμεση αντιμετώπιση ύποπτου η πιθανού κρούσματος και επαγγελματικών ασθενειών.
  • Διαθέτουμε ομάδα επιφυλακής σε 24ωρη βάση, για άμεση υποστήριξη του ΚΛΣ σε περίπτωση ενημέρωσης κρούσματος εργαζομένου.
  • Διαθέτουμε εφεδρικό χώρο Κέντρου Λήψης Σημάτων, απομονωμένο και σε πλήρη ετοιμότητα, για την περίπτωση που απαιτηθεί μετάβαση των δραστηριοτήτων, π.χ. εκκένωση ή απολύμανση για την αντιμετώπιση επιβεβαιωμένου κρούσματος.
  • Διαθέτουμε τις απαραίτητες υποδομές για την απομακρυσμένη εργασία στο σύνολο του προσωπικού, σε περίπτωση ολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Με τη χρήση κάθε διαθέσιμου τεχνολογικού μέσου που προσφέρεται και με τη συμμετοχή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας, φροντίζουμε να συμβάλουμε κατόπιν αυστηρών μέτρων ασφαλείας, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και στην απρόσκοπτη υποστήριξη των πελατών μας.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού, έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζεται σε κλιμακούμενα επίπεδα κινδύνου και είναι έτοιμο προς εφαρμογή, αναλόγως της κρισιμότητας που παρατηρείται και αξιολογείται, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

✔︎ Ακολουθούμε τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας από τον ΕΟΔΥ, όπως η τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής και η διατήρηση ασφαλούς απόστασης
✔︎ Διεξάγουμε τακτικούς καθαρισμούς βάσει ειδικών οδηγιών, με απολυμαντικά καθαριστικά μέσα σε όλους τους χώρους εργασίας
✔︎ Βάσει της πολιτικής που ισχύει, αν εργαζόμενος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας ή έρθει σε στενή επαφή με άτομα επιβεβαιωμένου κρούσματος Κορωνοϊού, υποχρεούται να παραμείνει στην οικία του.

Παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την COVID-19 και έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να εξασφαλίσουμε την Επιχειρησιακή μας Συνέχεια, σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της εταιρείας.

Με τη χρήση κάθε διαθέσιμου τεχνολογικού μέσου που προσφέρεται για την εργασία εξ αποστάσεως και με τη συμμετοχή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας, φροντίζουμε να συμβάλουμε κατόπιν αυστηρών μέτρων ασφαλείας, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και στην απρόσκοπτη υποστήριξη των πελατών μας.