Οι Υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την επιτήρηση και την παρακολούθηση Συστημάτων Ασφαλείας σε επαγγελματικούς χώρους, επίβλεψη συναγερμών σε κατοικίες και άλλες υπηρεσίες. Παρέχουμε ολοκληρωμένες  λύσεις και όλα όσα είναι απαραίτητα για την άμεση ενημέρωση σας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νιώστε ασφαλείς ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

24ωρη Προστασία

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων ΕΡΜΗΣ διαχειρίζεται περισσότερα από 10 εκατομμύρια σήματα, από χιλιάδες επιτηρούμενα συστήματα κάθε μήνα. Το τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό, με τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, επεξεργάζεται, αναλύει, ορίζει την προτεραιότητα και παραδίδει στους χειριστές για περαιτέρω ενέργειες, ένα περίπου εκατομμύριο από αυτά τα σήματα.

Τα πιο εξελιγμένα – επιτηρούμενα – συστήματα συνδέονται με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, που επιτηρεί συνεχώς την ορθή λειτουργία τους και μπορεί να ανταποκριθεί με τις πρέπουσες ενέργειες, ειδοποιώντας τον αρμόδιο, επικοινωνώντας με την αστυνομία ή αποστέλλοντας μια περίπολο ασφαλείας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλούνται αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται η ζώνη της πυρκαγιάς.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ (OFF) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ

Ο αφοπλισμός υπό απειλή γίνεται άμεσα αντιληπτός από το Κέντρο Λήψης Σημάτων και καλείται άμεσα η Άμεση Δράση. Εφόσον υποστηρίζεται και έχει δηλωθεί, αναγνωρίζεται και ο χρήστης που απειλείται.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Σε περίπτωση σήματος ληστείας καλείται αμέσως η Άμεση Δράση, τα περιπολικά φύλαξης (εάν χρησιμοποιείται η υπηρεσία) και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται η ζώνη Ληστείας.

ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

Σε περίπτωση διαρροής αερίου καλούνται αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται το σημείο της διαρροής.

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Σε περίπτωση εγκλωβισμού σε ανελκυστήρα καλούνται αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται ο ανελκυστήρας.

ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΙ

Έλεγχος και παρακολούθηση οπλισμού-αφοπλισμού του συστήματος. Καταγράφεται και αναγνωρίζεται ο χρήστης που όπλισε ή αφόπλισε το σύστημα ασφαλείας, μαζί με άλλα στοιχεία, όπως η χρονική στιγμή και ο χώρος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και των δυνατοτήτων του συστήματος, το Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι σε θέση να δέχεται σήματα ελέγχου ορθής επικοινωνίας ανά 24ωρο, 12ωρο, 6ωρο, ή ανά ώρα, και να ειδοποιεί τους υπευθύνους σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας με το σύστημα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ IP/GPRS ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Για συστήματα που συνδέονται μέσω IP/GPRS και ανάλογα με τον κατασκευαστή του προϊόντος, τα συστήματα ελέγχονται ανά 3 λεπτά για τη διαθεσιμότητα τους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση ανόδου ή πτώσης της θερμοκρασίας σε ελεγχόμενους θαλάμους, ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται το σημείο του προβλήματος.

Μέτρηση και καταγραφή ενεργειακών δεδομένων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Σε περίπτωση χρήσης του πλήκτρου προσωπικής απειλής καλείται αμέσως η Άμεση Δράση, τα περιπολικά φύλαξης (εάν χρησιμοποιείται η υπηρεσία) και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες. Εφόσον υποστηρίζεται και έχει δηλωθεί, αναγνωρίζεται και ο χρήστης που απειλείται.

ΣΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Για σήματα ιατρικής βοήθειας ειδοποιούνται άμεσα οι οικείοι των ατόμων και ο ιατρός του ασθενούς, ή το 166.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Σε περίπτωση σήματος διάρρηξης καλείται αμέσως η Άμεση Δράση, τα περιπολικά φύλαξης (εάν χρησιμοποιείται η υπηρεσία) και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται η ζώνη Διάρρηξης.

ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Σε περίπτωση διαρροής υδάτων καλούνται αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται το σημείο της διαρροής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σε περίπτωση παραβίασης κάποιας συσκευής, ακόμη και εάν το σύστημα είναι αφοπλισμένο, ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού ή σε περίπτωση απενεργοποίησης εκτός του προσυμφωνημένου ωραρίου, ειδοποιούνται οι υπεύθυνοι του συστήματος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Για τις περιπτώσεις που υπάρχει εναλλακτικός τρόπος αποστολής των σημάτων, π.χ. GSM, GPRS ή IP, τότε είναι δυνατός ο εντοπισμός βλάβης ή δολιοφθοράς της τηλεφωνικής γραμμής, άρα και η άμεση ενημέρωση του πελάτη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ

Εφόσον το επιτηρούμενο σύστημα έχει τη δυνατότητα αποστολής των βλαβών του, ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι για τη βλάβη του συστήματος, ενώ προσδιορίζεται το ακριβές σημείο.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Επιτηρείται συνεχώς η τάση του ρεύματος πόλεως (220V) και η τάση του συσσωρευτή του συστήματος (12V) και σε περίπτωση προβλήματος ή αν δεν δοθεί επαναφορά ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι.

Επιπλέον Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Καταγραφή όλων των περιστατικών

Αξιοποιώντας κάθε τεχνολογικό μέσο, διατηρούμε τα περιστατικά που καταγράψαμε από το σύστημα Ασφαλείας σας τα τρία τελευταία έτη. Οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες σε κάθε σας αίτημα και On-Line για όσους απολαμβάνουν τις On-Line υπηρεσίες μας.

Ηχογράφηση των συνομιλιών

Συσχετίζοντας τα καταγεγραμμένα περιστατικά του συστήματος Ασφαλείας με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, διατηρούμε ένα πρώτης τάξης τεκμήριο, ικανό να σας απαλλάξει από δύσκολες καταστάσεις, ενώ παράλληλα διαθέτουμε ένα εργαλείο εσωτερικού ελέγχου που βοηθά την καθημερινή βελτίωση της απόδοσης.

Αυτόματη αποστολή αναφορών

Σκοπός της είναι η αυτόματη αποστολή των περιστατικών του συνδρομητή (μέσω email) σε προκαθορισμένους λογαριασμούς. Η καθημερινή αποστολή περιστατικών ή οι εβδομαδιαίες αναφορές οπλισμών, είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες ενέργειες, που απολαμβάνουν οι περισσότεροι συνδρομητές μας.

Παρέχεται δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές του Κέντρου Λήψης Σημάτων.

Υπηρεσία προβολής συμβάντων μέσω Internet

Με τη χρήση ασφαλών κωδικών μέσα από κρυπτογραφημένες σελίδες Internet, επιτρέπει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Κέντρου Λήψης Σημάτων και μεταφέρει στον συνδρομητή όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα συστήματα που του ανήκουν, σε πραγματικό χρόνο.

Παρέχεται δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές του Κέντρου Λήψης Σημάτων.

Προσωρινή απουσία

Όποιος και εάν είστε, οποιοδήποτε πακέτο υπηρεσιών και εάν χρησιμοποιείτε, έχετε δικαίωμα να απολαύετε τις διακοπές σας με ηρεμία. Για να μην σας ενοχλήσουμε απλά ενημερώστε μας. Δηλώστε έγκαιρα την περίοδο απουσίας σας και το άτομο που θα σας αντικαταστήσει και εμείς θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Ειδικές Υπηρεσίες για Τράπεζες και Ομίλους Επιχειρήσεων

Τα έμπειρα στελέχη μας είναι σε θέση να αναλύσουν τις εκάστοτε ειδικές ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών και εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες να σχεδιάσουν και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες, ικανές να καλύψουν κάθε εμφανιζόμενη ανάγκη.

Εναλλακτικό Κέντρο Λήψης Σημάτων

Για οργανισμούς με δικό τους Κέντρο Λήψης Σημάτων, για Κέντρα Λήψης Σημάτων με απαιτήσεις υψηλής διαθεσιμότητας ή για κάθε περίπτωση όπου αυτό απαιτείται, παρέχουμε Υπηρεσίες Λειτουργίας ως Εναλλακτικού Κέντρου.

Την υπηρεσία απολαμβάνουν ήδη μεγάλοι τραπεζικοί Οργανισμοί και Super Market.

Για απόλυτο Έλεγχο

ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε χώρους ή επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου για να είστε απόλυτα σίγουροι πως ότι και να συμβεί, ένα σήμα βλάβης ή συναγερμού, θα φθάσει στον προορισμό του, μπορείτε να κάνετε χρήση συστημάτων με δύο δρόμους επικοινωνίας, ένα πρωτεύοντα δρόμο μέσω Internet ή μέσω GPRS και ένα δευτερεύοντα δρόμο μέσω PSTN. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα σας θα παραμένει συνεχώς συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, ενώ θα ελέγχονται συνεχώς και οι δύο δρόμοι επικοινωνίας.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μην κινητοποιείστε άσκοπα, αφού εμείς θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο που μας παρέχει η τεχνολογία, προκειμένου να επαληθεύσουμε εάν το περιστατικό του συναγερμού είναι αληθινό. Θα καταγράψουμε εικόνες και video καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης και θα τα έχουμε στην διάθεση σας εάν ζητηθούν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης για όσους έχουν εξειδικευμένες απαιτήσεις παρακολούθησης γεωγραφικής θέσης. Παρακολούθηση δρομολογίων και εντοπισμός οχημάτων, εντοπισμός κλεμμένων ATMs, προστασία για όσους εργάζονται μόνοι σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, για αυτούς που ασχολούνται με τα υπαίθρια σπορ και για όλους όσους αγαπάτε.