Συνέντευξη με τον Γιώργο Μαντά, Business Operations Manager της ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. στο περιοδικό Security Report

Τα Κέντρα Λήψης Σημάτων αποτελούν νευραλγικό κομμάτι του πυρήνα του κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας. Είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες στη βιομηχανία της ασφάλειας και σίγουρα θα λέγαμε ότι είναι η καρδιά της λειτουργίας όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο και υποστηρίζουν ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων: Εγκαταστάτες πιστοποιημένων συστημάτων ασφαλείας, Δημόσιες Αρχές, Ιδιωτικές αρχές που παρέχουν περιπολίες, φυλάξεις, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρηματαποστολές κ.α.

Για το κρίσιμο θέμα του χρόνου ανταπόκρισης στα Κέντρα Λήψης Σημάτων, ζητήσαμε την άποψη του κ. Γιώργου Μαντά, Business Operations Manager της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. που διαθέτει σημαντική γνώση και χρόνια εμπειρίας.

Ποια είναι η σημαντικότητα του χρόνου ανταπόκρισης σε ένα σήμα συναγερμού;

Αναφορικά με τις υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων, ο βασικότερος παράγοντας, αυτός δηλαδή που καθορίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι αδιαμφισβήτητα ο χρόνος ανταπόκρισης και επεξεργασίας των περιστατικών που λαμβάνονται από τα εγκατεστημένα και επιτηρούμενα από το κέντρο μας συστήματα ασφαλείας.

Οι απαιτούμενες ενέργειες και ο χρόνος ανταπόκρισης κατά τη λήψη κάθε σήματος, είναι σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες για την εξέλιξη της επαλήθευσης και το αποτέλεσμα του περιστατικού το οποίο διαχειριζόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι ακόμα και τα δευτερόλεπτα που θα γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες είναι κρίσιμα.

Υπάρχει εμπιστοσύνη από τους συνεργάτες και τους συνδρομητές σας;

Η πιστότητα, η αξιοπιστία και η ειλικρίνεια, σφραγίζουν την εμπιστοσύνη που έχουμε αποκτήσει τέσσερις δεκαετίες τώρα, με όλους τους συνεργάτες και τους συνδρομητές μας στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στις απαιτήσεις τους, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό περιβάλλον ασφαλείας.

Με την λεπτομερή καταγραφή των ενεργειών μας ανά περιστατικό και την επιτόπου διάθεση αναφορών των στοιχείων χρόνου ανταπόκρισης στους συνδρομητές μας, δημιουργείται έμπρακτα η απόδειξη της μέγιστης αποτελεσματικής και παράλληλα ποιοτικής παρακολούθησης.

Για να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επιτήρησης, η διαχείριση εκατομμυρίων σημάτων από χιλιάδες επιτηρούμενα συστήματα, απαιτεί κορυφαίες υποδομές, λογισμικό υψηλών προδιαγραφών και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και πιστοποίησης του προσωπικού;

Το προσωπικό ασφαλείας που εργάζεται στην Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. εκπαιδεύεται έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος και το καθήκον μας στο χώρο της ασφάλειας είναι η «Πρόληψη και Προστασία της Ανθρώπινης ζωής και Περιουσίας».

Αν και οι χειριστές του ΕΡΜΗ είναι πιστοποιημένοι, εκπαιδεύονται διαρκώς στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, στην ποιοτική τηλεφωνική εξυπηρέτηση και σε βέλτιστες πρακτικές επαλήθευσης συναγερμών βάσει διεθνών προτύπων και κανονισμών.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των υποδομών που διαθέτει ο ΕΡΜΗΣ;

Ο ΕΡΜΗΣ λειτουργεί σε ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα στον κλάδο. Οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και οι χώροι εργασίας έχουν εξοπλιστεί και αναβαθμίζονται διαρκώς με τα πιο πρόσφατα συστήματα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Διαχειριζόμαστε περισσότερα από 10 εκατομμύρια σήματα, από χιλιάδες επιτηρούμενα συστήματα κάθε μήνα.

Το λογισμικό διαχείρισης τελευταίας γενιάς με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, διαδραματίζει ρόλο κλειδί, καθώς αναλύει, επεξεργάζεται και ορίζει τις προτεραιότητες, ενώ παράλληλα παρέχει μια ενιαία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την παρακολούθηση των πινάκων συναγερμών, συστημάτων βίντεο και της επαλήθευσης συναγερμών με οπτικό έλεγχο (Video Verification).

Ο ΕΡΜΗΣ όμως, είναι ο ενδιάμεσος κρίκος στην αλυσίδα των εμπλεκομένων. Όσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στο τελικό αποτέλεσμα οι υποδομές μας, σε συνδυασμό βέβαια με την εκπαίδευση των στελεχών μας, άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος των εγκαταστατών, οι οποίοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα υλικά σωστά εγκατεστημένα και με τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις καλής λειτουργίας.

Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα κάθε συστήματος ασφαλείας, η ορθή λειτουργία του, καθώς και ο περιορισμός των ψευδοσυναγερμών. Ένα σύστημα ασφαλείας που απασχολεί συνεχώς με ψευδή περιστατικά δεν συμβάλει στη σωστή αντιμετώπιση, ενώ αυξάνει τους πόρους μετακίνησης και άσκοπης παρέμβασης, δημιουργώντας έτσι ένα αβέβαιο περιβάλλον στον τελικό χρήστη.

Ποια διεθνή πρότυπα καθορίζουν τους χρόνους ανταπόκρισης σε ένα ΚΛΣ

Τα πρότυπα BS 5979, ΕΝ 50518 και EΛΟΤ ΕΝ 50518, καθορίζουν και περιγράφουν αναλυτικά τους χρόνους ανταπόκρισης ανά κατηγορία περιστατικού, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές υποδομών και εξοπλισμού.

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. είναι το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα, που μπορεί  εγγυηθεί τους χρόνους ανταπόκρισης σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα και συγχρόνως να παρέχει τα καταγεγραμμένα στοιχεία σε συνδρομητές και σε συνεργάτες.

Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα τυπικό παράδειγμα πραγματικών αποτελεσμάτων που καταγράψατε πρόσφατα;

Με μετρήσεις που γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για το μήνα Μάρτιο 2021 σε συναγερμούς προσωπικής απειλής, το 82,53% των σημάτων αντιμετωπίσθηκε εντός 30 δευτερολέπτων ενώ το 94,91% εντός 60 δευτερολέπτων (μέσος χρόνος ανταπόκρισης 17,3 δευτερόλεπτα).

Σε συναγερμούς πυρκαγιάς, το 91% των σημάτων αντιμετωπίσθηκε εντός 30 δευτερολέπτων (μέσος χρόνος ανταπόκρισης 23 δευτερόλεπτα).

Για τους υπόλοιπους συναγερμούς, το 91,87% των σημάτων αντιμετωπίσθηκε εντός 90 δευτερολέπτων, ενώ το 8,13% εντός 180 δευτερολέπτων (μέσος χρόνος ανταπόκρισης 33,8 δευτερόλεπτα).

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. παρέχει προς όφελος των συνδρομητών και των συνεργατών της προηγμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας, διαθέτοντας ένα από τα πιο ανεπτυγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα, παραμένοντας πρωτοπόρος στον κλάδο της ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίσει με ακρίβεια και άμεση ανταπόκριση, τη μέγιστη αποτελεσματικότητα Επαλήθευσης Συναγερμών.

 

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – ΕΡΜΗΣ, συνεχίζει με προσήλωση να αυξάνει το πλήθος των υποστηριζόμενων συστημάτων και των τεχνολογιών, προς όφελος των εγκαταστατών και συνδρομητών της.

Αυτή τη φορά, σε συνεργασία με την εταιρεία G.I. Security S.A., αντιπρόσωπο και διανομέα προϊόντων CADDX / UTC – Carrier σε Ελλάδα και Κύπρο, πιστοποιήθηκε ως εξουσιοδοτημένο Κέντρο Λήψης Σημάτων για τη λήψη ηλεκτρονικών σημάτων – συστημάτων CADDX Ultrasync Cloud.

Με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε., λαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την UTC – Carrier, πιστοποιείται και υποστηρίζει εξ’ ολοκλήρου τη νέα λύση των συστημάτων ασφαλείας CADDX – UltraSync Cloud, διευρύνοντας έτσι το πεδίο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υποστηριζόμενων κατασκευαστικών οίκων.

Το UltraSync Cloud οδηγεί τη συνδεσιμότητα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, εξασφαλίζοντας ασφαλή σύνδεση από άκρο σε άκρο για μια σειρά προϊόντων ασφαλείας της CADDX, προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες, διασφαλίζοντας έτσι την ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου των συστημάτων ασφαλείας σε πιστοποιημένους επαγγελματίες του κλάδου και τελικούς χρήστες.

H κατανόηση των αναγκών του κλάδου της ασφάλειας, είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. Η υποστήριξη των νέων τεχνολογιών αναβαθμίζει και εξασφαλίζει ευέλικτες λύσεις, προσφέροντας κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης, σε ένα από τα πιο ανεπτυγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα στον κλάδο της ασφάλειας.

Η πανδημία του COVID–19 αποτελεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο μια πρόκληση με συνέπειες για την υγεία των πολιτών και το σύστημα υγείας, αλλά και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Στον ΕΡΜΗ, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να εξασφαλίσουμε την Επιχειρησιακή μας Συνέχεια, σε κάθε επίπεδο λειτουργίας μας.

Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, απαιτούσαν πάντα σωστές στρατηγικές και πόρους, όμως οι ραγδαίες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον λόγω της πανδημίας, επιτάσσουν αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των μέτρων που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς.

Πάγια δέσμευση μας είναι η παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για τη διασφάλιση της Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα, την εξάλειψη επαγγελματικών κινδύνων – ατυχημάτων, καθώς και την εφαρμογή νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Πέραν αυτών, έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και πρόληψης για αδιάλειπτη λειτουργία, με θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες, το οποίο εφαρμόστηκε πριν την έναρξη της πανδημίας και μεταβάλλεται όποτε απαιτηθεί και σύμφωνα με τις υγειονομικές ή άλλες εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Απασχολούμε το 60% του προσωπικού σε εξ αποστάσεως εργασία, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την αδιάλειπτη και ασφαλή παροχή υπηρεσιών.
 • Παρέχουμε όλα τα απαιτούμενα μέσα προστασίας (αντισηπτικά, μάσκες) καθώς και τακτικές απολυμάνσεις.
 • Διενεργούμε περιοδικές εκπαιδεύσεις με καλές πρακτικές και κανονισμούς για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
 • Λειτουργούμε Ομάδα Υγείας Διαβούλευσης για τα μέτρα προστασίας, την αξιολόγηση εργασιακών κινδύνων και παραγόντων που επηρεάζουν την Υγεία και Ασφάλεια.
 • Διαθέτουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς για την άμεση αντιμετώπιση ύποπτου η πιθανού κρούσματος και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Διαθέτουμε ομάδα επιφυλακής σε 24ωρη βάση, για άμεση υποστήριξη του ΚΛΣ σε περίπτωση ενημέρωσης κρούσματος εργαζομένου.
 • Διαθέτουμε εφεδρικό χώρο Κέντρου Λήψης Σημάτων, απομονωμένο και σε πλήρη ετοιμότητα, για την περίπτωση που απαιτηθεί μετάβαση των δραστηριοτήτων, π.χ. εκκένωση ή απολύμανση για την αντιμετώπιση επιβεβαιωμένου κρούσματος.
 • Διαθέτουμε τις απαραίτητες υποδομές για την απομακρυσμένη εργασία στο σύνολο του προσωπικού, σε περίπτωση ολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Με τη χρήση κάθε διαθέσιμου τεχνολογικού μέσου που προσφέρεται και με τη συμμετοχή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας, φροντίζουμε να συμβάλουμε κατόπιν αυστηρών μέτρων ασφαλείας, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και στην απρόσκοπτη υποστήριξη των πελατών μας.

Καθώς οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και όχι μόνο, αντιμετωπίζουν ευρύτατα τον αντίκτυπο του COVID-19, προσαρμόζουν και διαφοροποιούν τις λειτουργίες τους και βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δημιουργείται έτσι, η ανάγκη διαφοροποίησης και εύρεσης εναλλακτικών λύσεων προσαρμογής της καθημερινότητας τους.

Όταν πρόκειται για τη διαχείριση της ασφάλειας, πολλά μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνολογιών.

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση, εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξητική τάση, ωστόσο, είναι όλο και πιο σημαντικό στο σημερινό περιβάλλον, να επιτρέπεται στους τελικούς χρήστες να διαχειρίζονται τη δραστηριότητα, να διατηρούν την επίβλεψη και τον έλεγχο και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ασφάλειας τους πιο έξυπνα, γρηγορότερα και σχεδόν από οπουδήποτε.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η τεχνολογία διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη της απομακρυσμένης διαχείρισης στον τομέα της ασφάλειας. Είναι εξίσου σημαντικό για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα επιτηρούμενης ασφάλειας, η διασφάλιση της συνεχούς σύνδεσης του συστήματος ασφαλείας συναγερμού ή και συστήματος βιντεοεπιτήρησης, με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Μέσω του Κέντρου Λήψης Σημάτων παρακολούθησης, οι τελικοί χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τα χαρακτηριστικά και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες συνεχούς επιτήρησης, για να αποκτήσουν ασφαλέστερη και αδιάλειπτη αποδοτικότητα στην ασφάλειά τους.

Δύο χρήσιμες συμβουλές που μπορείτε να λάβετε υπόψη

Βελτιώστε τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας

Ελέγξτε τι διαθέτετε τώρα. Προβείτε σε δοκιμές όπου είναι απαραίτητο. Πόσο καιρό το σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος αποθηκεύει βίντεο; Υπάρχουν εργαζόμενοι με πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας που δεν είναι πλέον στην εταιρεία σας; Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα προβολής συμβάντων και διαχείρισης μέσω Internet και να δείτε σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες;

Μόλις επιβεβαιώσετε αυτές τις πληροφορίες, τότε είστε έτοιμοι να βρείτε τρόπους για να βελτιώσετε τα συστήματα ασφαλείας προσθέτοντας υπηρεσίες και λειτουργίες. Για παράδειγμα, εξετάστε την ενσωμάτωση της Υπηρεσίας παρακολούθησης και επαλήθευσης συναγερμού με Οπτικό έλεγχο, με την ενσωμάτωση ανίχνευσης συναγερμών βίντεο (Video Analytics) ή και ήχου στο παραδοσιακό σύστημα ασφαλείας. Ο ήχος, οι εικόνες ή το βίντεο σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να αποσταλούν σε ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων παρακολούθησης, το οποίο θα σας ενημερώνει άμεσα, καθώς ταυτόχρονα θα σας αποστέλλει τις ενέργειες και τις εικόνες που συμμετείχαν στο περιστατικό.

Συχνά οι ιδιοκτήτες/χρήστες των συστημάτων ασφαλείας βίντεο, αμελούν αποτυχίες επικοινωνίας και σφάλματα του καταγραφικού και δημιουργούν σημαντικά κενά ασφαλείας, τα οποία συνήθως ανακαλύπτονται μόνο όταν προσπαθούν να βρουν στοιχεία καταγραφών βίντεο. Βελτιώστε το σύστημα καταγραφικού βίντεο, με την υπηρεσία συνεχούς επιτήρησης επικοινωνίας μέσω Polling. Έτσι, θα είστε ενημερωμένοι σε πραγματικό χρόνο για το πότε το καταγραφικό δεν επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Βεβαιωθείτε και επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας

Προκειμένου να αυξήσετε το επίπεδο ασφαλείας, θα πρέπει να έχετε επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο και τη σωστή λύση επικοινωνίας. Επιβεβαιώστε τον περιοδικό έλεγχο test, εάν το σύστημα ασφαλείας επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας, ώστε να διαπιστώσετε εάν το σύστημα ασφαλείας σας έχει δυνατότητες διασύνδεσης μέσω IP/GPRS για να εξασφαλίστε αδιάλειπτη και γρηγορότερη επιτήρηση έως και ανά 3 λεπτά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συστήματα ασφαλείας συναγερμών, που εξυπηρετούνται μέσω VOIP (Voice Over IP Protocol), ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πιθανές καθυστερήσεις σε κάποιο περιστατικό ενημέρωσης ή και προκαλώντας απώλεια στην επικοινωνία του συστήματος λόγω διακοπής τροφοδοσίας ρεύματος.

Εξετάστε, μερικές από αυτές τις χρήσιμες Υπηρεσίες – Τεχνολογίες, που μπορούν να σας επιτρέψουν το μέγιστο έλεγχο και ευελιξία που απαιτείται στο σημερινό αβέβαιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Για απορίες και διευκρινίσεις, ανάλογα με το δικό σας σύστημα ασφαλείας, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας 24/7, να σας ενημερώσουμε και να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανή δυσλειτουργία με εξειδικευμένες συμβουλές και προτάσεις.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού, έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζεται σε κλιμακούμενα επίπεδα κινδύνου και είναι έτοιμο προς εφαρμογή, αναλόγως της κρισιμότητας που παρατηρείται και αξιολογείται, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

✔︎ Ακολουθούμε τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας από τον ΕΟΔΥ, όπως η τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής και η διατήρηση ασφαλούς απόστασης
✔︎ Διεξάγουμε τακτικούς καθαρισμούς βάσει ειδικών οδηγιών, με απολυμαντικά καθαριστικά μέσα σε όλους τους χώρους εργασίας
✔︎ Βάσει της πολιτικής που ισχύει, αν εργαζόμενος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας ή έρθει σε στενή επαφή με άτομα επιβεβαιωμένου κρούσματος Κορωνοϊού, υποχρεούται να παραμείνει στην οικία του.

Παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την COVID-19 και έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να εξασφαλίσουμε την Επιχειρησιακή μας Συνέχεια, σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της εταιρείας.

Με τη χρήση κάθε διαθέσιμου τεχνολογικού μέσου που προσφέρεται για την εργασία εξ αποστάσεως και με τη συμμετοχή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας, φροντίζουμε να συμβάλουμε κατόπιν αυστηρών μέτρων ασφαλείας, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και στην απρόσκοπτη υποστήριξη των πελατών μας.


Οι δυναμικότερες επιχειρήσεις της αγοράς βραβεύθηκαν στα Security Excellence Awards

Η τελετή απονομής των Security Excellence Awards 2019 πραγματοποιήθηκε σε διάχυτο κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, την Tετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 στο Radisson Blu Park Hotel. Την τελετή απονομής παρακολούθησαν 130 υψηλόβαθμα στελέχη και CEOs των βραβευθέντων επιχειρήσεων, decision-makers της αγοράς και δημοσιογράφοι.

Στην πρώτη διοργάνωση της Boussias Communications για τον ευρύτερο κλάδο του Security, επιβραβεύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της ασφάλειας και του ελέγχου εγκαταστάσεων και χώρων από επιχειρήσεις, οργανισμούς και παρόχους σχετικών υπηρεσιών.

Με GOLD βραβείο τιμήθηκε ο ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός, στον πυλώνα των Δραστηριοτήτων και στην ενότητα Λήψη Σημάτων Συναγερμού. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Θεοφίλης – Γενικός Διευθυντής, ο οποίος ευχαρίστησε τη διοργανώτρια εταιρεία, την κριτική επιτροπή και τόνισε:

«Το βραβείο αυτό είναι αφιερωμένο σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΡΜΗ, που εργάζεται καθημερινά 24/365 με συνέπεια και ποιότητα, για να διατηρήσει το Κέντρο Λήψης Σημάτων στην κορυφή».

Στην τελετή απονομής παρέστησαν ακόμη ο κ. Γιώργος Μαντάς – Υπεύθυνος Κέντρου Ελέγχου και ο κ. Αναστάσιος Σαρδέλης – Υπεύθυνος Πωλήσεων.

Ο ΕΡΜΗΣ, αξιολογήθηκε με GOLD διάκριση για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει μέσα από ένα προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον, με εγκαταστάσεις, υποδομές και χώρους εργασίας εξοπλισμένους με τα πιο πρόσφατα συστήματα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίο λογισμικό, διατηρώντας σε λογικά επίπεδα την τιμολογιακή πολιτική του. Διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις κατά ISO/IEC 27001:2013 και ISO 9001:2015, ενώ είναι το μόνο Κέντρο Λήψης Σημάτων που μπορεί πραγματικά να εγγυηθεί τους χρόνους ανταπόκρισης που απαιτούν τα διεθνή πρότυπα BS 5979, BS 8418 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50518.

Η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Έλλη Παγουρτζή, Υπεύθυνη Έργου «Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών» του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), συνεχάρη τους νικητές, λέγοντας: «Θα ήθελα να τονίσω ότι ο αριθμός των συμμετοχών αποδεικνύει ότι τα Security Excellence Awards 2019 καλύπτουν μια σημαντική ανάγκη ευγενούς άμιλλας και αναγνώρισης του έργου των επιχειρηματιών του ευρύτερου κλάδου της ασφάλειας, τα οποία φιλοδοξούμε να γίνουν θεσμός».

Η ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε., είναι το Πρώτο Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα, με παρουσία 35 ετών. Οι εγκαταστάσεις και οι χώροι εργασίας της εταιρείας αναβαθμίζονται και εξοπλίζονται με τα πιο πρόσφατα συστήματα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίο λογισμικό, ενώ το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας για κάθε συναγερμό.

Η Εταιρεία ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός, από τον Αύγουστο του 2017, εφαρμόζει με επιτυχία Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για το οποίο πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 27001:2013.

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για τον ΕΡΜΗ, ενώ η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών πόρων του, καθώς και η συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, ο ΕΡΜΗΣ έχει ήδη εκπονήσει και υλοποιεί σχέδιο οργανωτικών, τεχνικών και διαδικαστικών αλλαγών, για την πλήρη συμμόρφωση του και με τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR).

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συμμόρφωση με το άρθρο 37 του Κανονισμού, η ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. όρισε τον κ. Γεώργιο Θεοφίλη ως Data Protection Officer (Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων), ο οποίος θα αναλάβει όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 39 του Κανονισμού καθήκοντα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του νέου DPO, έχουν ως ακολούθως:
Διεύθυνση: Αίμου 22Α, Τ.Κ. 11855 Βοτανικός, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 3425002
E-mail: dpo@hellenicstation.gr

Ο ΕΡΜΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. συμμετείχε – ως Χορηγός – στο 6ο Συνέδριο Security Project που διεξήχθη στις 16 και 17 Μαρτίου στο Wyndham Grand Hotel. Συγκεκριμένα, ο κ. Γιώργος Θεοφίλης, Γενικός Διευθυντής του ΕΡΜΗ, πήρε μέρος στο πάνελ συζήτησης της 2ης ημέρας, με θέμα: Σύγχρονες Προκλήσεις για τους Κεντρικούς Σταθμούς – Οι Απαιτήσεις των Πελατών και η Ανάγκη ενίσχυσης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Η συζήτηση, είχε ως άξονες τις σημερινές απαιτήσεις των συνεργατών-εγκαταστατών και τελικών πελατών, την εμπορική πολιτική και το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τους τρόπους αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών και τις επενδύσεις, καθώς και τη σημασία της επιλογής, εκπαίδευσης και διαχείρισης του προσωπικού, σε έναν Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων.

Αναλύθηκαν επίσης διεξοδικά από τον κ. Θεοφίλη, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα στην Ελληνική αγορά, με αναφορές στην τεχνολογική υπεροχή του ΕΡΜΗ, οι πρόσφατες επενδύσεις μας στις κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, με έμφαση στην αξιοπιστία και εμπιστοσύνη που προσφέρεται μέσα από τις συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες, η υψηλότερη αποτελεσματικότητα αποτροπής αρνητικών συμβάντων και η υιοθέτηση όλων των πιστοποιήσεων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και λογισμικού.

Το 2ήμερο Συνέδριο Security Project, το οποίο επισκέφθηκαν και παρακολούθησαν εκατοντάδες στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου Ασφάλειας & Ελέγχου, αποτέλεσε για μια ακόμα χρονιά ένα παραγωγικό «event» για το management, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες security στην Ελλάδα.

Ο ΕΡΜΗΣ σε πάνελ συζήτησης για τις Σύγχρονες Προκλήσεις στους Κεντρικούς Σταθμούς

Το 6ο Συνέδριο Security Project – που θα πραγματοποιηθεί στις 16 & 17 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα, στο Wyndham Grand Hotel, από την Smart Press και το περιοδικό Security Manager – είναι για ακόμα μια χρονιά μια σημαντική συνάντηση των ειδικών και επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ, υποστηρίζει ως Χορηγός το φετινό συνεδριακό event για το management, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες security στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πάνελ συζήτησης της 2ης ημέρας (Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 – Security Technology Day, 11:00 π.μ.), με θέμα: Σύγχρονες Προκλήσεις για τους Κεντρικούς Σταθμούς – Οι Απαιτήσεις των Πελατών και η Ανάγκη ενίσχυσης της ποιότητας των υπηρεσιών.

Η συμμετοχή σας τη 2η ημέρα του Συνεδρίου – όπου και το πάνελ που συμμετέχουμε – είναι δωρεάν. Για όσους συνεργάτες μας θέλουν να παρακολουθήσουν την 1η ημέρα του Συνεδρίου, έχουμε εξασφαλίσει έκπτωση 40%. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Ζ. Αντωνίου, στο τηλ.+30 210 3425002.

Το 6ο Συνέδριο Security Project, διοργανώνεται στις 16 & 17 Μαρτίου 2018, στο Wyndham Grand Hotel, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, 10437, Αθήνα.

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Άσκηση Πυρόσβεσης για το Προσωπικό της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΕΡΜΗΣ, στο κεντρικό κτίριο του ΕΡΜΗ. Στην Άσκηση, διάρκειας 60′, συμμετείχε όλο το προσωπικό του ΕΡΜΗ σε 3 στάδια (τρεις ομάδες προσωπικού των 10 ατόμων η κάθε μία), με εισηγητή τον Τεχνικό Ασφαλείας της Εταιρείας και περιλάμβανε:

 • Θεωρία περί πυρκαγιάς
 • Τρόποι χρήσης πυροσβεστήρων
 • Κατάσβεση πυρκαγιάς σε ηλεκτρολογικά συστήματα-υλικά με πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, CΟ2 και αφρού (live demo)
 • Οδηγίες Πρόληψης πυρκαγιάς στο κτίριο

H Άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος περιοδικής εκπαίδευσης του προσωπικού του ΕΡΜΗ, στις διαδικασίες Πρόληψης και Ασφαλείας.

Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως στόχο την ορθολογιστική χρήση των διατιθέμενων πυροσβεστικών μέσων, καθώς και την πρόληψη πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στη χρήση των πυροσβεστήρων και γενικώς των μέσων Πυροπροστασίας – διδασκόμενοι πώς πρέπει να ενεργούν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης συναφούς καταστάσεως ανάγκης.