Άμεση ανταπόκριση

Είμαστε το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα που μπορούμε πραγματικά να εγγυηθούμε τους χρόνους ανταπόκρισης που απαιτούν τα διεθνή πρότυπα BS 5979, BS 8418 και ο ΕΛΟΤ ΕΝ 50518.

Για να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επιτήρησης, η διαχείριση εκατομμυρίων σημάτων από χιλιάδες επιτηρούμενα συστήματα, απαιτεί κορυφαίες υποδομές, λογισμικό υψηλών προδιαγραφών και εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νιώστε ασφαλείς ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι:

Θα αντιμετωπίσουμε το 80% των συναγερμών Προσωπικής Απειλής εντός 30 δευτερολέπτων και το 20% εντός 60 δευτερολέπτων.

Θα ανταποκριθούμε στο 80% των συναγερμών Πυρκαγιάς, εντός 30 δευτερολέπτων και στο υπόλοιπο 20% εντός 70 δευτερολέπτων.

Θα αντιμετωπίσουμε το 60% των υπόλοιπων συναγερμών εντός 90 δευτερολέπτων και στο 40% εντός 180 δευτερολέπτων.

Και μόνο εμείς μπορούμε να το αποδείξουμε

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ

Ανταπόκριση σε Συναγερμούς ΠΑ

Ανταπόκριση σε άλλους Συναγερμούς

Γρήγορα  Μέτρια  Αργά

Ημερομηνία καταγραφής συμβάντων: 29.09.23, 08:50 π.μ.

Ακολουθούμε τις απαιτήσεις που ορίζουν τα Πρότυπα

Το πρότυπο BS 5979 (6.4.1.2 Performance criteria) και ο ΕΛΟΤ ΕΝ 50518.02 (4 Performance requirements), ορίζουν ότι:

Για τους συναγερμούς Προσωπικής απειλής το 80% των περιστατικών πρέπει να αντιμετωπισθεί εντός 30 δευτερολέπτων, ενώ το 98,5% των περιστατικών εντός 60 δευτερολέπτων.

Για όλους τους υπόλοιπους συναγερμούς το 80% των περιστατικών πρέπει να αντιμετωπισθεί εντός 90 δευτερολέπτων, ενώ το 98,5% των περιστατικών εντός 180 δευτερολέπτων.

Για τους συναγερμούς Πυρκαγιάς (BS 5979 – 6.5 Fire alarm systems) η ανταπόκριση θα πρέπει να είναι εντός 30 δευτερολέπτων για το 90% των συναγερμών, ενώ θα πρέπει να δοθεί γραπτή αναφορά απολογίας στην περίπτωση που η καθυστέρηση για την ενημέρωση των αρχών υπερβεί τα 180 δευτερόλεπτα.

Για τους συναγερμούς εικόνας, σύμφωνα με το πρότυπο BS8418 (13.2 Activation response time), το 80% των περιστατικών πρέπει να αντιμετωπισθεί εντός 90 δευτερολέπτων, ενώ το 98,5% των περιστατικών εντός 180 δευτερολέπτων.