Επιχειρησιακή Συνέχεια: Εγγύηση Ασφάλειας & Λειτουργίας σε κάθε κατάσταση

Η εταιρεία μας ανακοινώνει με μεγάλη χαρά και περηφάνια ότι έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας. Αυτή η σημαντική πιστοποίηση φέρνει πλήθος πλεονεκτημάτων και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε, υψηλής ποιότητας 24/7 υπηρεσίες στους συνεργάτες και συνδρομητές μας, εξασφαλίζοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας σε κάθε κατάσταση.

Το σύστημα διαχείρισης κατά ISO 22301:2019 διασφαλίζει τον απαιτούμενο σχεδιασμό εδραίωσης, βασικών αρχών, υλοποιήσιμων διαδικασιών, στρατηγικών σχεδίων κ.α. προκειμένου να λειτουργούμε αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια μη αναμενόμενων συνθηκών και των πλέον απαιτητικών κρίσεων, είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Εφεδρική Τοποθεσία (Disaster Recovery Site)

Η εφεδρική τοποθεσία αποτελεί μια κρίσιμη πτυχή του σχεδιασμού μας για την επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία της εταιρείας μας. Παράλληλα με τις σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε αυτήν, έχουμε αναπτύξει και υλοποιήσει πλήρη συντονισμό μεταξύ κύριας και εφεδρικής τοποθεσίας, προκειμένου να θωρακίσουμε την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών μας.

Στην περίπτωση κάποιας διακοπής λειτουργίας στις κύριες εγκαταστάσεις μας λόγω φυσικών καταστροφών, τεχνικών προβλημάτων ή άλλων ανεπιθύμητων περιστάσεων, η δεύτερη εφεδρική τοποθεσία αναλαμβάνει αυτόματα τις λειτουργίες μας. Είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί ως ανεξάρτητος κόμβος με τα ίδια υψηλά πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης που ισχύουν για την κύρια τοποθεσία μας.

Αφοσίωση στην Επιχειρησιακή Συνέχεια

Η δέσμευσή μας για την επιχειρησιακή συνέχεια και η προστασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών παραμένει απαραβίαστη. Επενδύουμε στην προετοιμασία του εξειδικευμένου προσωπικού μας και σε βέλτιστες πρακτικές, με συνεχείς εκπαιδεύσεις και τακτικές ασκήσεις, που προσομοιώνουν πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα οργανωτικά στοιχεία, οι Στρατηγικοί στόχοι και ενέργειες (Πολιτικές, Διαδικασίες, Σχέδια και Στρατηγικές Επιχειρησιακής συνέχειας, Κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων, Risk Assessments κ.α.) που περιλαμβάνονται και εκφράζονται συνολικά μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση μας και καθοδηγούν στη διασφάλιση για την επιτυχή και αδιάλειπτη λειτουργία μας.

Σφραγίζοντας το Μέλλον προσηλωμένοι στην ασφάλεια

Ο μεγάλος κατάλογος δικτύου συνεργατών και συνδρομητών μας σε Ελλάδα και εξωτερικό, που μας εμπιστεύονται, αποτελεί για εμάς την πιο επιβεβλημένη αναγνώριση. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, ενισχύει την αποφασιστικότητά μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την ηγετική πορεία μας στον κλάδο της ασφάλειας με προοδευτική όραση, παραμένοντας έμπρακτοι και πρωτοπόροι στην παροχή προηγμένων λύσεων και υπηρεσιών που ξεπερνούν κάθε προσδοκία και καλύπτουν κάθε απαίτηση, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον για έναν ασφαλέστερο κόσμο.