Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού, έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο βασίζεται σε κλιμακούμενα επίπεδα κινδύνου και είναι έτοιμο προς εφαρμογή, αναλόγως της κρισιμότητας που παρατηρείται και αξιολογείται, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

✔︎ Ακολουθούμε τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας από τον ΕΟΔΥ, όπως η τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής και η διατήρηση ασφαλούς απόστασης
✔︎ Διεξάγουμε τακτικούς καθαρισμούς βάσει ειδικών οδηγιών, με απολυμαντικά καθαριστικά μέσα σε όλους τους χώρους εργασίας
✔︎ Βάσει της πολιτικής που ισχύει, αν εργαζόμενος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας ή έρθει σε στενή επαφή με άτομα επιβεβαιωμένου κρούσματος Κορωνοϊού, υποχρεούται να παραμείνει στην οικία του.

Παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την COVID-19 και έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να εξασφαλίσουμε την Επιχειρησιακή μας Συνέχεια, σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της εταιρείας.

Με τη χρήση κάθε διαθέσιμου τεχνολογικού μέσου που προσφέρεται για την εργασία εξ αποστάσεως και με τη συμμετοχή του εκπαιδευμένου προσωπικού μας, φροντίζουμε να συμβάλουμε κατόπιν αυστηρών μέτρων ασφαλείας, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και στην απρόσκοπτη υποστήριξη των πελατών μας.