Επιχειρησιακή Συνέχεια – Διαχείριση Κρίσεων

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – ΕΡΜΗΣ διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και αδιάλειπτη παροχή των 24/7 Υπηρεσιών Κέντρου Λήψης Ηλεκτρονικών Σημάτων,  για την αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημικές κρίσεις, παύση λειτουργίας κρίσιμων εφαρμογών IT (ή συνδυασμό αυτών) κ.α. που απαιτούν  οργανωμένες στρατηγικές διαδικασίες αντιμετώπισης και πλάνα δράσης, εξασφαλίζοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και εφαρμόζοντας διεθνείς πρακτικές και μελέτες, ο ΕΡΜΗΣ έχει προβεί σε λεπτομερέστατη ανάλυση ρίσκου για όλους τους πόρους του, αναλύοντας τους κίνδυνους και τις επιπτώσεις τους. Σε συνδυασμό με τις τακτικές εκπαιδεύσεις και την αντιμετώπιση επί χάρτου διαφόρων προσομοιώσεων έκτακτης ανάγκης ή ακόμη και καταστροφής, ευαισθητοποιεί και προετοιμάζει όλο το εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να είναι διαρκώς σε επαγρύπνηση και να αυξάνεται συνεχώς η εμπειρία του στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει ενέργειες σε τέσσερις διαστάσεις.

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

Ο ΕΡΜΗΣ, ως πρωτοπόρος εταιρεία ηλεκτρονικής ασφάλειας, δίνει προτεραιότητα στην επιχειρησιακή συνέχεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας. Εφαρμόζει και έχει πιστοποιηθεί με συστήματα διαχείρισης κατά ISO 22301:2019 Ασφάλειας και Αναταξιμότητας σε Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης της Επιχειρησιακής Συνέχειας, καθώς επίσης και ISO 9001:2015 Διασφάλισης Ποιότητας, ISO 27001:2013 Ασφάλειας Πληροφοριών, ISO 45001:2018 Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, ISO 14001:2015 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Για την ηλεκτρονική επιτήρηση 24/7 παροχής υπηρεσιών και για τις σύγχρονες υποδομές που διαθέτει, συμμορφώνεται επίσης με τα διεθνή πρότυπα BS 5979:2000 for Category II Central Stations, BS8243:2010, BS8418:2003, BS8484, LPC 1020, ACPO Policy on Intruder Alarm Systems, UL1981, DD243, DD245, EN50131, EN50181 και ΕΛΟΤ 50181.

Εγγύηση χρόνου Ανταπόκρισης

Σήμερα στην Ελληνική αγορά μόνο ο ΕΡΜΗΣ προσφέρει SLA για τις υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων και εγγυάται μεταξύ άλλων ότι για τους συναγερμούς προσωπικής απειλής το 80% των περιστατικών θα αντιμετωπιστεί εντός 30 δευτερολέπτων, ενώ το 98,5% των περιστατικών εντός 60 δευτερολέπτων.

Προκειμένου  οι συνδρομητές του ΕΡΜΗ να απολαμβάνουν την υπηρεσία που έχουν επιλέξει, εφαρμόζονται διαδικασίες ωριαίας παρακολούθησης των χρόνων εξυπηρέτησης και σε συνδυασμό με την απόδοση αλλά και τη διαθεσιμότητα των Χειριστών Κέντρου Ελέγχου, δίνεται στα στελέχη η δυνατότητα να επέμβουν ανά πάσα στιγμή με διορθωτικές κινήσεις και βελτιώσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε κατάσταση.

Προηγμένο Τεχνολογικό Περιβάλλον

Ο ΕΡΜΗΣ λειτουργεί σε ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα στον κλάδο. Οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και οι χώροι εργασίας έχουν εξοπλιστεί με τα πιο πρόσφατα συστήματα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίο λογισμικό, προσφέροντας απόλυτη εξυπηρέτηση 24/365.

Ειδικότερα για το λογισμικό λήψης και διαχείρισης ηλεκτρονικών σημάτων που χρησιμοποιείται, οι τρεις συγχρονισμένες βάσεις δεδομένων βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία και μαζί με το πρότυπο UL1981 που πιστά εφαρμόζεται, συνηγορούν στη διαρκή λειτουργία δίχως απρόσμενες καταστάσεις.

Οι είκοσι θέσεις Χειριστών στο Κέντρο Ελέγχου – με κλιμακούμενα επίπεδα επάνδρωσης – μπορούν να φθάσουν σε ποσοστό πληρότητας 100%, άμεσα αν αυτό απαιτηθεί, ενώ εξασφαλίζουν την εγγυημένη παροχή της υπηρεσίας, όπως ακριβώς συμφωνήθηκε με τον συνδρομητή.

Υποδομές και Στελέχωση

Το εγκατεστημένο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος των 44KW, σε συνδυασμό με τα κύρια και εφεδρικά UPS τα οποία λειτουργούν συνεχώς σε active-active κατάσταση, συνδράμουν στην απεριόριστη αυτονομία ηλεκτροδότησης σε όλες τις μονάδες κάτω από όλες τις συνθήκες. Η εφεδρική τοποθεσία αναλαμβάνει αυτόματα τις λειτουργίες καθώς, είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί ως ανεξάρτητος κόμβος με τα ίδια υψηλά πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης που ισχύουν για την κύρια τοποθεσία.

Το αίσθημα ευθύνης, ο επαγγελματισμός και η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων του ΕΡΜΗ, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την επιτήρηση και την παρακολούθηση Συστημάτων Ασφαλείας, ανταποκρίνονται απόλυτα στις προσδοκίες των πελατών και συνεργατών, ενώ καλύπτουν κάθε απαίτηση, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον για έναν ασφαλέστερο κόσμο.