Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

Ο ΕΡΜΗΣ  παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλότερων προδιαγραφών προς τους Πελάτες και Συνεργάτες του, καθώς συμμορφώνεται απόλυτα με τα κορυφαία πρότυπα ασφαλείας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νιώστε ασφαλείς ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Κορυφαίες Προδιαγραφές

H επίτευξη και διατήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων είναι ο θεμέλιος λίθος στις πολιτικές της ασφάλειας. Η εταιρεία μας ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία.

Η έμπρακτη προσαρμογή στην απαιτητική εποχή της Ασφάλειας Πληροφοριών, έχει οδηγήσει στην πιστοποίηση μας κατά ISO/IEC 27001, ISO 45001 και ISO 9001, ενώ οι κορυφαίες προδιαγραφές λειτουργίας πιστοποιούνται με τη διεθνή αναγνώριση μας από τον TMA (The Monitoring Association).

ISO 27001

Ο ΕΡΜΗΣ είναι το πρώτο και το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα πιστοποιημένο από την TUV Hellas κατά ISO/IEC 27001, το μοναδικό διεθνές πρότυπο με δυνατότητα επιθεώρησης, η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Πρόκειται για σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, για την πληρότητα των συμβατικών υποχρεώσεων ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων, προτάσσοντας την πρωταρχική σημασία που δίνει η Εταιρεία στην Ασφάλεια των πληροφοριών τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Οι υπηρεσίες του ΕΡΜΗ καλύπτονται από αυστηρή πολιτική εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Με σεβασμό στην εμπιστοσύνη με την οποία μας τιμούν οι πελάτες και οι συνεργάτες μας, εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων, πληροφοριών και κινήσεων, που συλλέγουμε στα πλαίσια των εργασιών μας.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εμπορική πολιτική του ΕΡΜΗ διέπεται από αυστηρές αρχές εχεμύθειας:

  • Συλλέγουμε μόνο τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ασφάλεια των πελατών μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
  • Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνονται προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας, για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης.
  • Δεν γνωστοποιούμε τα στοιχεία των πελατών μας σε άτομα εκτός των δραστηριοτήτων μας και για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων μας.
  • Διατηρούμε αυστηρά συστήματα ασφάλειας σχεδιασμένα να αποτρέπουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία πελατών.
  • Επιλέγουμε και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με αυστηρά κριτήρια, για τη διακριτικότητα, την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια του.