Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

Ο ΕΡΜΗΣ  παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλότερων προδιαγραφών προς τους Πελάτες και Συνεργάτες του, καθώς συμμορφώνεται απόλυτα με τα κορυφαία πρότυπα ασφαλείας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νιώστε ασφαλείς ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Κορυφαία Πρότυπα & Προδιαγραφές

H επίτευξη και διατήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων είναι ο θεμέλιος λίθος στις Πολιτικές Ολικής Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών. Η εταιρεία μας ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, βελτιώνεται συνεχώς, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία.

Η έμπρακτη προσαρμογή στην απαιτητική εποχή της Ασφάλειας Πληροφοριών, έχει οδηγήσει στην πιστοποίηση μας κατά ISO 27001:2013, ενώ οι κορυφαίες προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργίας πιστοποιούνται κατά ISO 9001:2015 Διασφάλισης Ποιότητας και με τη διεθνή αναγνώρισή μας από τον TMA (The Monitoring Association).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

H Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ είναι το πρώτο Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε από την TUV Hellas κατά ISO 27001:2013, το μοναδικό διεθνές πρότυπο με δυνατότητα επιθεώρησης, η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Πρόκειται για σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, για την πληρότητα των συμβατικών υποχρεώσεων ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων, προτάσσοντας την πρωταρχική σημασία που δίνει η Εταιρεία στην Ασφάλεια των πληροφοριών τους.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Αυτή η σημαντική πιστοποίηση, φέρνει πλήθος πλεονεκτημάτων και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας 24/7 υπηρεσίες στους συνεργάτες και συνδρομητές μας, εξασφαλίζοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας σε κάθε κατάσταση.

Το σύστημα διαχείρισης κατά ISO 22301:2019 διασφαλίζει τον απαιτούμενο σχεδιασμό εδραίωσης, βασικών αρχών, υλοποιήσιμων διαδικασιών, στρατηγικών σχεδίων κ.α., προκειμένου να λειτουργούμε αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια μη αναμενόμενων συνθηκών και των πλέον απαιτητικών κρίσεων, είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του Περιβάλλοντος, καθώς και η βελτίωση της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, αποτελούν βασική στρατηγική προτεραιότητα και αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών και δραστηριοτήτων της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ. Έμπρακτη απόδειξη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι υπηρεσίες και η δραστηριότητα του ΕΡΜΗ καλύπτονται από αυστηρή πολιτική εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Με σεβασμό στην εμπιστοσύνη με την οποία μας τιμούν οι πελάτες και οι συνεργάτες μας, εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων, πληροφοριών και κινήσεων, που συλλέγουμε στα πλαίσια των εργασιών μας.

  • Συλλέγουμε μόνο τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ασφάλεια των πελατών μας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
  • Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνονται προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας, για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης.
  • Δεν γνωστοποιούμε τα στοιχεία των πελατών μας σε άτομα εκτός των δραστηριοτήτων μας και για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων μας.
  • Διατηρούμε αυστηρά συστήματα ασφάλειας σχεδιασμένα να αποτρέπουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία πελατών.
  • Επιλέγουμε και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με αυστηρά κριτήρια, για τη διακριτικότητα, την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Η κοινωνική πολιτική της Εταιρίας μας βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές εργασίας και λειτουργούν ως συμπλήρωμα των εταιρικών αξιών μας. Η Εταιρεία, επιδεικνύοντας, μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υιοθετεί την παρούσα πολιτική, σε συμμόρφωση των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/19.06.2021, ο οποίος επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, της οποίας το κείμενο προσάρτησε αυτούσιο στο κείμενο του νόμου, και η οποία εφ’ εξής ισχύει παράλληλα με τις ανωτέρω αναφερόμενες Πολιτικές.