ΕΡΜΗΣ & Hik-ProConnect: Η λύση με την προστιθέμενη αξία για τους εγκαταστάτες

Ο ΕΡΜΗΣ με το Sentinel σε συνεργασία με την Hikvision παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου να βοηθήσουν τους εγκαταστάτες συναγερμού, αλλά και τους τελικούς χρήστες παρακολούθησης βίντεο, να ελέγχουν τα συστήματά τους σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Με το Hik-ProConnect, οι εγκαταστάτες συστημάτων μπορούν εύκολα να εγγράψουν συμβατές συσκευές Hikvision κατευθείαν στο λογισμικό του ΕΡΜΗ (Sentinel), παρέχοντας ασφάλεια, διαφάνεια και έλεγχο στους εγκαταστάτες συναγερμού και τους χρήστες παρακολούθησης βίντεο.

Η εγγραφή συσκευής είναι μια απλή διαδικασία 3 βημάτων, εκ των οποίων τα δύο πρώτα βήματα συνήθως ολοκληρώνονται εκ των προτέρων. Αφού εγγραφούν, οι χειριστές των κέντρων συναγερμού, μπορούν να δουν τη ζωντανή τροφοδοσία και την αναπαραγωγή βίντεο, να λαμβάνουν συναγερμούς/συμβάντα και να ελέγχουν τις κάμερες PTZ. Οι συναγερμοί μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από το λογισμικό διαχείρισης σημάτων συναγερμού του ΕΡΜΗ, επιτρέποντας στον χειριστή να ρυθμίσει προσαρμοσμένα συμβάντα σε ενέργειες.

Με την τεχνολογία ασφαλούς σύνδεσης που είναι ήδη ενσωματωμένη στο Hik-ProConnect, οι συσκευές Hikvision καλούν στην κεντρική υπηρεσία cloud Hik-ProConnect χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση. Καθώς η κίνηση ξεκινά μέσα από το δίκτυο, δεν χρειάζεται να εκτεθεί το δίκτυο του πελάτη σε κοινή θέα. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη ρύθμισης tunnels και VPN για τη δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ του ΚΛΣ και του πελάτη. Οι εγκαταστάτες, παραδίδουν το σύστημα σε λειτουργία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ασφαλές και με απλές διαδικασίες.

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ, το 1ο Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα, με ηγετική παρουσία 4ων δεκαετιών στον κλάδο της Ασφάλειας, παρά των μακροοικονομικών επιπτώσεων του πληθωρισμού, επενδύει σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες υπηρεσίες, προς όφελος των συνεργατών και συνδρομητών του σε Ελλάδα και εξωτερικό.