Διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και αδιάλειπτη παροχή 24/7 Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που απαιτούν οργανωμένες στρατηγικές διαδικασίες αντιμετώπισης και πλάνα δράσης.

Καθώς οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ασφάλειας έχουν εξελιχθεί, οι σημερινές απαιτήσεις των υπηρεσιών 24ωρης επαγγελματικής παρακολούθησης είναι εντελώς διαφοροποιημένες. Η βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση στην 24/7 ηλεκτρονική επιτήρηση και παρακολούθηση είναι σημαντική και μείζονος σημασίας.

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού (ΚΛΣ) είναι ένας εξαιρετικά ασφαλής σταθμός παρακολούθησης, που επανδρώνεται όλο το εικοσιτετράωρο από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ειδικούς, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

Οι εσφαλμένοι συναγερμοί αποτελούν ένα χρόνιο πρόβλημα της βιομηχανίας των συστημάτων ασφαλείας και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των σημάτων συναγερμού που διαχειρίζονται οι Κεντρικοί Σταθμοί, αφορά ψευδοσυναγερμούς. Το φαινόμενο ανεβάζει το κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας, αυξάνοντας την κατανάλωση πόρων, ενώ δημιουργεί προβλήματα στις αστυνομικές αρχές, όταν καλούνται να επαληθεύσουν την αιτία του περιστατικού.

Από τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Επιχειρήσεων των Αστυνομικών Αρχών (κλήσεις στον αριθμό 100) προκύπτει ιδιαίτερα αυξημένη διαχείριση, με 3,5 εκατομμύρια κλήσεις το χρόνο μόνο από την Αττική. Κατά μέσο όρο, από περισσότερες από 9.000 κλήσεις ημερησίως, εκ των οποίων 3.500 αφορούν περιστατικά για τα οποία απαιτείται η παρέμβαση Αστυνομικού Σταθμού, με ανάλογη βαρύτητα και σειρά προτεραιότητας.

Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία Επαλήθευσης Συναγερμού ενός συστήματος ασφαλείας με Οπτικό Έλεγχο (Video Verification) με τη συνδρομή του Κέντρου Λήψης Σημάτων;

Ήδη, ένα σημαντικό μερίδιο των συστημάτων ασφαλείας ενσωματώνουν τεχνολογίες επαλήθευσης συναγερμού μέσω οπτικού ελέγχου. Ο συνδυασμός συστημάτων συναγερμού με λειτουργίες οπτικής επιβεβαίωσης, με κύριο σκοπό τη μείωση των ψευδοσυναγερμών, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα.

Η επαλήθευση συναγερμού πραγματοποιείται όταν ένας Χειριστής του Κέντρου Λήψης Σημάτων μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια ανθρώπινη παρουσία, με μεγάλη πιθανότητα παραβατικής συμπεριφοράς. Οι τεχνολογίες βίντεο και ήχου παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την επαλήθευση των παραβατικών πράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και επιτρέπει στο Κέντρο Λήψης Σημάτων να επιβεβαιώσει άμεσα την ανθρώπινη παρουσία και να αξιολογήσει το επίπεδο της απειλής.

Με αυτή τη διαδικασία, το Κέντρο Λήψης Σημάτων μπορεί να μεταβιβάσει, κρίσιμες πληροφορίες (με βάση αυτά που μπορεί να δει και να ακούσει ο Χειριστής) στις Αστυνομικές Αρχές. Για παράδειγμα, περιγραφές που αφορούν τον αριθμό δραστών, τους χώρους παραβατικής δραστηριότητας, τη μέθοδο εισβολής κ.α., ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην αποτροπή εισόδου των δραστών, με τεχνολογίες απομακρυσμένης ενεργοποίησης (εφόσον διατίθεται απαιτούμενη εγκατάσταση) ηχητικών αναγγελιών στο χώρο, ενεργοποίηση συσκευών καπνού – φωτισμό ασφαλείας κ.α.

Τα οφέλη της Επαλήθευσης Συναγερμού

Η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στα συστήματα ασφαλείας, ειδικότερα βίντεο και ήχου, αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη επιλογή στην ηλεκτρονική παρακολούθηση, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες λύσεις στην επαλήθευση συναγερμού, με σκοπό την πρόληψη και την προστασία του τελικού χρήστη, των μελών μιας οικογένειας, του προσωπικού μιας επιχείρησης, αλλά και της επιτηρούμενης εγκατάστασης.

  • Εντοπίζει την επιβεβαιωμένη παραβατική δραστηριότητα
  • Συνδράμει στο έργο επέμβασης των Αστυνομικών Αρχών σε επιβεβαιωμένα περιστατικά
  • Διασφαλίζει τον έλεγχο ψευδοσυναγερμών ή τεχνικών θεμάτων του συστήματος ασφαλείας
  • Μειώνει τη χρήση πόρων μετακίνησης και εξασφαλίζει την μη άσκοπη παρέμβαση των Αστυνομικών Σταθμών
  • Παρέχει πληροφορίες ζωτικής σημασίας
  • Εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση του συστήματος ασφαλείας

Ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ, παρέχει προς όφελος των συνδρομητών και των συνεργατών του προηγμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας, διαθέτοντας ένα από τα πιο ανεπτυγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα, παραμένοντας πρωτοπόρος στον κλάδο της ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίσει με ακρίβεια και άμεση ανταπόκριση, τη μέγιστη αποτελεσματικότητα Επαλήθευσης Συναγερμών μέσω Οπτικού Ελέγχου (Video Verification).

Η αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης για τη μετάδοση των σημάτων συναγερμού ενός συστήματος ασφαλείας μέσω GPRS/IP, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση στα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη σταθερή – ευρυζωνική τηλεφωνία VOIP.

Πως θα μετατρέψετε τα μειονεκτήματα της χρήσης VoIP, για ένα σύστημα συναγερμού, σε πλεονεκτήματα που θα αυξήσουν το επίπεδο ασφαλείας

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι χρήστες των συστημάτων ασφαλείας δεν είχαν να προβληματιστούν για τον τρόπο που ο πίνακας συναγερμού τους επικοινωνούσε με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, δεν είχαν και πολλές επιλογές άλλωστε, αφού όλα τα συστήματα συναγερμού χρησιμοποιούσαν τη σταθερή τηλεφωνία για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, η τεχνολογία εξελίχθηκε, και πλέον οι νέες επιλογές – όπως το VoIP – δεν είναι απλά διαθέσιμες, αλλά είναι μονόδρομος.

Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα εγκαταλείπουν συνεχώς την αναλογική τηλεφωνία και προσφέρουν τηλέφωνο και Internet μαζί (VoIP). Το αποτέλεσμα είναι οι χρήστες των συστημάτων ασφαλείας να αντιμετωπίζουν κάποιες φορές καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα, κατά την αποστολή σημάτων προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Η τεχνολογία VoIP (Voice Over Internet Protocol) λαμβάνει αναλογικά κύματα ήχου και τα μετατρέπει σε ψηφιακά δεδομένα, ώστε να μπορεί να δρομολογεί μεταδόσεις φωνής μέσω του Διαδικτύου.

Αυτά τα δεδομένα πρέπει να συμπιεστούν σε ψηφιακά πακέτα, προκειμένου να μεταδοθούν και στη συνέχεια να αποσυμπιεστούν πριν παραδοθούν στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Όταν χρησιμοποιείτε VoIP, αντί της παραδοσιακής τηλεφωνικής επικοινωνίας, λόγω της συμπίεσης και του τρόπου μετάδοσης από άκρο σε άκρο, ο χρονισμός μεταξύ της αρχής και του τέλους ενός σήματος μπορεί να αλλάξει, ενώ η ποιότητα της κλήσης ίσως να υποφέρει.

Τα μειονεκτήματα της χρήσης VoIP με συστήματα συναγερμών

Επειδή το VoIP εξαρτάται από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, αν το εύρος ζώνης δεν επαρκεί για την ταχύτητα μετάδοσης, προβλήματα συμπίεσης δεδομένων μπορούν να οδηγήσουν σε παραμορφωμένο σήμα συναγερμού.

Όταν αποσυμπιέζονται τα πακέτα δεδομένων, το σήμα συναγερμού μπορεί να μην αναπαράγεται με ακρίβεια, ώστε το Κέντρο Λήψης Σημάτων να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια το είδος του συναγερμού, ή ακόμα και να μη λάβει ειδοποίηση.

Εάν το Internet δεν λειτουργεί, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικά αίτια ή με ευθύνη των εισβολέων, ο πίνακας ελέγχου δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Στην ουσία, αυτό αφήνει το χώρο μας χωρίς προστασία.

Πως να ωφεληθείτε αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο ασφαλείας

Ο μοναδικός τρόπος να εξαλείψουμε τα πιο πάνω προβλήματα, είναι να μετατραπούν τα αναλογικά σήματα σε ψηφιακά, πριν φθάσουν στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, αντί δηλαδή να αφήσουμε τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο να κάνει την μετατροπή, να την κάνουμε εμείς, χρησιμοποιώντας μονάδες ειδικά σχεδιασμένες για αυτό.

Με αυτόν τον τρόπο θα εκμεταλλευθούμε το internet, ώστε να συνδέσουμε το σύστημα ασφαλείας μόνιμα με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, ενώ θα βγούμε πολλαπλά ωφελημένοι, αφού:

  1. Το μέσο επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας θα επιβλέπεται συνεχώς από το ΚΛΣ, θα έχουμε δηλαδή ένα σύστημα ασφαλείας On-Line.
  2. Θα έχουμε συνεχώς διαθέσιμη εφεδρική τροφοδοσία στη μονάδα μας για την επικοινωνία με το ΚΛΣ, αξιοποιώντας την εφεδρική τροφοδοσία του συστήματος συναγερμού.
  3. Θα είμαστε απόλυτα σίγουροι πως όλα τα σήματα θα φθάσουν αυτούσια και δίχως πιθανά σφάλματα συμπίεσης στο ΚΛΣ.
  4. Αν θεωρούμε πως ανήκουμε σε ομάδα υψηλού κινδύνου και είμαστε πιθανοί στόχοι, άρα έχουμε ανάγκη για μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας, θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον μια κάρτα δεδομένων GPRS εντός της μονάδας, ώστε αν το internet δεν είναι διαθέσιμο, να χρησιμοποιήσουμε την κινητή τηλεφωνία για τη μετάδοση των σημάτων.

Για απορίες και διευκρινίσεις, ανάλογα με το δικό σας σύστημα ασφαλείας, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την Τεχνική Διεύθυνση του ΕΡΜΗ, η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα σας και βοηθά να αντιμετωπίσετε κάθε πιθανή δυσλειτουργία με εξειδικευμένες συμβουλές και προτάσεις.

Η τεχνολογία εξελίσσεται, για να επωφεληθούμε πρέπει απλά να προσαρμοστούμε.

Ο ΕΡΜΗΣ – και στις υπηρεσίες CCTV – έχει ως στρατηγική επιλογή την ανάπτυξη νέων πρωτοπόρων υπηρεσιών, προς όφελος του πελάτη και του εγκαταστάτη, ενώ παράλληλα ενισχύει την τεχνογνωσία του προσωπικού του, παραμένοντας πρωτοπόρος στην τεχνολογία του κλάδου.

Ο ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε., το πρώτο Kέντρο Λήψης Σημάτων ιστορικά στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1982. Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία και διανύοντας την 4η δεκαετία στον κλάδο της ασφάλειας, ο ΕΡΜΗΣ λειτουργεί σήμερα σε ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα, προσφέροντας την απόλυτη εξυπηρέτηση 24/365. Κλειδί της επιτυχίας του, το τρίπτυχο ποιότητα, αξιοπιστία και ειλικρίνεια, το οποίο σφραγίζει την εμπιστοσύνη των πελατών του, μέσα από τις Υπηρεσίες λήψης ηλεκτρονικών σημάτων Συναγερμού.

Ειδικότερα, ο τομέας CCTV αποτελεί την αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης στον κλάδο των συστημάτων Ασφαλείας, με διαρκείς προκλήσεις και απαιτήσεις συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης. Η γνώση και η πολύχρονη εμπειρία του ΕΡΜΗ, σε συνδυασμό με την κορυφαία τεχνολογία που διαθέτει, εγγυάται λύσεις που προσαρμόζονται ακόμα και στις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές. Ο ΕΡΜΗΣ, με το κορυφαίο λογισμικό και τις υποδομές που χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται τα σύγχρονα συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, υποστηρίζοντας περισσότερους από 70 διαφορετικούς κατασκευαστές καταγραφικών DVR (Digital Video Recorder) – NVR (Network Video Recorder), αξιοποιώντας πλήρως τις σύγχρονες τεχνολογίες Video Analytics, για την επαλήθευση των συναγερμών με οπτικό έλεγχο.

Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιεί το CCTV ως εργαλείο αποτροπής εγκληματικών πράξεων, αλλά και ως εργαλείο εξιχνίασης παραβατικών πράξεων. Επιβεβαιώνοντας και καταγράφοντας οπτικά κάθε περιστατικό συναγερμού εικόνας, όπως ορίζει το διεθνές πρότυπο BS8418, ενώ συμβάλει καθημερινά στην ασφάλεια των πελατών και συνεργατών του.

Η σουίτα Λογισμικού – τελευταίας γενιάς – που χρησιμοποιεί ο ΕΡΜΗΣ, διαθέτει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αναλύει, επεξεργάζεται και ορίζει τις προτεραιότητες, ενώ παράλληλα παρέχει μια ενιαία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την παρακολούθηση των πινάκων συναγερμών, συστημάτων βίντεο και της επαλήθευσης συναγερμών με οπτικό έλεγχο (Video Verification). Ανταποκρίνεται πλήρως σε όλα τα περιστατικά όπως ορίζουν τα διεθνή πρότυπα BS 5979, BS 8418, EN 50518, ΕΛΟΤ-50518 και καταγράφει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά τη διαχείριση ενός περιστατικού, μαζί και τις εικόνες που συμμετείχαν σε μία επαλήθευση Οπτικού ελέγχου.

Με τη χρήση ασφαλών κωδικών μέσα από κρυπτογραφημένες σελίδες Internet, επιτρέπει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Κέντρου Λήψης Σημάτων και μεταφέρει στον συνδρομητή – πελάτη, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα συστήματα που του ανήκουν, σε πραγματικό χρόνο.

 

Τα στοιχεία που απαρτίζουν την επιλογή του Κέντρου Λήψης Σημάτων από έναν Εγκαταστάτη

Ως Εγκαταστάτης, η επιλογή σας για ένα αξιόλογο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού είναι μείζονος σημασίας. Μετά την ολοκλήρωση μιας εγκατάστασης και τοποθέτησης ενός συστήματος συναγερμού στο χώρο του πελάτη, ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ θα σας εκπροσωπεί και θα σας αντιπροσωπεύει στους πελάτες σας, οι οποίοι τυπικά θα αλληλοεπιδρούν και θα επικοινωνούν συχνότερα με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Τελικά, το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα είναι υπεύθυνο περισσότερο από εσάς για την καλή λειτουργία των πελατών σας. Ποιες προσδοκίες μπορεί να έχει ένας Εγκαταστάτης από τον ΕΡΜΗ; Ποιες απαιτήσεις είναι λογικές και ποιες εφικτές; Ας δούμε μερικά από τα στοιχεία που απαρτίζουν την επιλογή του Κέντρου Λήψης Σημάτων από έναν Εγκαταστάτη.

Προσεκτική Θεώρηση Κόστους

Εάν ρωτήσουμε Εγκαταστάτες για την επιλογή και την δέσμευση τους με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, το πρώτο που ακούμε είναι ότι θα πρέπει να είναι φθηνό και οικονομικά αποδοτικό. Η απλουστευμένη αυτή προσέγγιση και κυρίως οι οικονομικοί λόγοι, καθοδηγούν συχνά την απόφαση επιλογής Κέντρου Λήψης Σημάτων για την παροχή συμβολαίων παρακολούθησης προς τους τελικούς πελάτες.

Η απόφαση όμως μόνο με βάση την «οικονομική σύγκριση» αποτελεί μία δραματικά απλουστευμένη και απλοποιημένη διαδικασία επιλογής, για να στηρίξει ο Εγκαταστάτης το επιχειρηματικό του μέλλον. Η έρευνα για την επιλογή ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων θα πρέπει να απέχει από μία και μόνο οικονομική σύγκριση. Απαιτεί εστίαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά παροχής υπηρεσιών και συνεργασίας.

Η λανθασμένη επιλογή Κέντρου Λήψης Σημάτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εταιρεία που αναλαμβάνει την εγκατάσταση, με αρκετούς τρόπους. Όταν δεν εξυπηρετούνται οι προσδοκίες των πελατών, τότε αυτό θα έχει οικονομικό αντίκτυπο μελλοντικά. Όταν το Κέντρο δεν παρακολουθεί και δεν χειρίζεται επιμελώς τα σήματα συναγερμού, ή αν παρουσιάζει συχνούς ψευδείς συναγερμούς, αυτό θα οδηγήσει σε μη ικανοποιημένους πελάτες. Όταν υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με το ποσοστό χρέωσης, ή με πιθανά επιπλέον κόστη τροποποίησης, αυτό θα έχει τελικά οικονομικό αντίκτυπο.

Λάβετε υπόψη σας τις ανάγκες των πελατών σας

Ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων έχει δύο είδη πελατών: Τον Εγκαταστάτη και τον Πελάτη. Μερικές φορές παραβλέπεται το γεγονός ότι κάθε τύπος πελάτη έχει τις δικές του προσδοκίες και ανάγκες. Ο Τελικός Πελάτης θέλει άμεση ανταπόκριση, έγκαιρο χειρισμό, καθαρή «επικοινωνία» με τον Χειριστή, καθώς και επαφή με έμπειρο προσωπικό. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες για την εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών, που ο υπερσύγχρονος ΕΡΜΗΣ καλύπτει ιδανικά.

Ο Τελικός Πελάτης μπορεί να μην γνωρίζει αρκετά για να απαντήσει στα παραπάνω, αλλά ο Εγκαταστάτης που πουλά και εγκαθιστά το σύστημα πρέπει να γνωρίζει. Ο Εγκαταστάτης θα πρέπει να ρωτήσει διαφορετικά πράγματα, πριν εμπιστευθεί το οικονομικό του μέλλον και τη συνεργασία με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων. Ο ΕΡΜΗΣ είναι το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα που μπορεί πραγματικά να μετρήσει αλλά και να εγγυηθεί για τους χρόνους ανταπόκρισης, οπότε η επιλογή είναι μονόδρομος.

Η χρήση του Internet για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των σημάτων από τα συστήματα ασφάλειας των πελατών θα πρέπει να είναι διαθέσιμη. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε Πελάτες και Εγκαταστάτες με εναλλακτικούς και ποικίλους τρόπους επικοινωνίας, όπως Internet, smartphone, tablet, fax αλλά και τηλέφωνο.

Ο τρόπος επικοινωνίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, θα σας επιτρέψει να προσφέρετε εξαιρετικές και μοναδικές υπηρεσίες στους πελάτες σας. Πολλά μεγάλα και πρωτοπόρα Κέντρα Λήψης Σημάτων διαχωρίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του Χειρισμού από αυτές της εξυπηρέτησης των Εγκαταστατών ή της διαχείρισης των δεδομένων.

Αυτό επιτρέπει στους Εγκαταστάτες να ενημερώνονται για διαδικασίες όπως: να θέτουν συστήματα σε διαδικασία δοκιμών, να βλέπουν πληροφορίες για τους συναγερμούς και να εξυπηρετούνται για λογιστικές ή άλλες τεχνικές πληροφορίες που τους αφορούν, χωρίς να θέτουν τον χειριστή εκτός λειτουργίας. Την ίδια στιγμή οι Τελικοί Πελάτες λαμβάνουν πιο άμεση εξυπηρέτηση, διότι ο Χειριστής δεν αναλώνεται στην εξυπηρέτηση ενός Εγκαταστάτη.

Η διαφοροποίηση των υπηρεσιών και η μοναδική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε στον ΕΡΜΗ, μας οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις διαχείρισης συναγερμών και τελικά στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών σας σε καθημερινή βάση.

Διαθέσιμη Εφεδρεία και Διαθεσιμότητα

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (European Standard, British Standard, και UL) καθορίζουν τα επίπεδα εφεδρείας και διαθεσιμότητας και θέτουν επίσης κριτήρια και στάνταρντ για τη διατήρηση αρχείου καταγραφής και ιστορικού συμβάντων. Αυτά είναι τα ελάχιστα αποδεκτά για ένα κέντρο και ακολουθούνται από τον ΕΡΜΗ.

Πέρα όμως από τα προφανή, ο ΕΡΜΗΣ προσφέρει πολλαπλά κυκλώματα και δίκτυα επικοινωνίας για τη σύνδεση των συστημάτων των Εγκαταστατών, ακόμη και από διαφορετικούς παρόχους, έτσι ώστε ακόμα και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών να υπάρξει μετάδοση. Ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ είναι πλήρως εκσυγχρονισμένος με κάθε διαθέσιμη τεχνολογία και μέσο, ενώ είναι το μοναδικό πιστοποιημένο με ISO-27001 Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα.

Όταν ένας Εγκαταστάτης προτείνει Υπηρεσίες Ασφαλείας σε έναν πελάτη, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να περιλαμβάνει πρόβλεψη από μηχανική δυσλειτουργία, διακοπές ρεύματος ή άλλου είδους ζημιές. Ο ΕΡΜΗΣ παρέχει συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία την οποία προσδοκά και απολαμβάνει ο Τελικός Πελάτης.

Ελέγξτε το προσωπικό αντίστοιχα με τον εξοπλισμό

Αντίστοιχα με το επίπεδο του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των προγραμμάτων, τελικά το κάθε εισερχόμενο σήμα συναγερμού θα καταλήξει στα χέρια ενός Χειριστή ο οποίος θα πρέπει να ανταποκριθεί. Η απόκριση αυτή απορρέει από την εκπαίδευση και την εμπειρία του Χειριστή, του προϊστάμενου, των διευθυντών, και γενικά του συνόλου των υπαλλήλων.

Διεθνώς υπάρχει μόνο ένα αποδεκτό πρόγραμμα εκπαίδευσης διαθέσιμο για τους χειριστές ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων, που έχει αναπτυχθεί από τον οργανισμό SIA/APCO Security Industry Association. Η εταιρεία μας, για να κάνει τους υπαλλήλους ανταγωνιστικούς και ικανούς, είναι μέλος του Central Station Alarm Association, όπου εκπαιδεύονται όλοι οι χειριστές.

Ο Εγκαταστάτης θα πρέπει να συναντήσει το προσωπικό και να επιθεωρήσει τον Σταθμό. Θα πρέπει να ελέγξει την κατάρτιση των Χειριστών, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης για να αξιολογήσει το επίπεδο των υπηρεσιών που θα λάβει. Να ζητήσει τα στάνταρντ και τις διαδικασίες χειρισμού και να αξιολογήσει το πώς θα επιδράσουν θετικά στη δουλειά του.

Ο ΕΡΜΗΣ παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις

Στην εποχή μας οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο Internet, ολοκληρωμένα συστήματα, Αυτοματισμοί Κατοικιών, Home Entertainment, Βιομετρική Πρόσβαση, GPS, Επαλήθευση με Οπτικό Έλεγχο (Video Verification) κ.α. Ως επαγγελματίας, αξίζει να γνωρίζετε ότι ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ, το Πρώτο Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα, μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους εμπορικούς σας στόχους.

Ειδικά με την Επαλήθευση μέσω Οπτικού Ελέγχου, λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων και του μεγάλου ανταγωνισμού, φροντίστε να είστε σίγουροι πως το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού που θα επιλέξετε υποστηρίζει, όσο το δυνατόν περισσότερους κατασκευαστές CCTV. Μην αρκεστείτε στη σκέψη πως σήμερα καλύπτεστε με το προϊόν που συνήθως πουλάτε, γιατί, εάν αύριο αποφασίσετε για ευνόητους λόγους να αλλάξετε προμηθευτή, ίσως η λάθος επιλογή του Κέντρου Λήψης Σημάτων να αποτελέσει εμπόδιο.

Ως Εγκαταστάτης, είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για όλες αυτές τις τεχνολογίες και να εκπαιδεύεστε στην πώληση και υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών στους Πελάτες σας. Όπου απαιτείται παρακολούθηση οποιουδήποτε τύπου υπηρεσίας είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το Κέντρο Λήψης Σημάτων υποστηρίζει ή θα αναπτύξει τέτοιου είδους υπηρεσίες-δυνατότητες. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ανταλλαγής-ενημέρωσης πληροφοριών, όπως σεμινάρια εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, manual, CD, ή ακόμα και εκπαιδευτής στο χώρο σας (του Εγκαταστάτη).

Αμοιβαία Συνεργασία

Κατόπιν όλων και ως επιστέγασμα, εσείς είστε που θα πρέπει να κατανοήσετε τους πελάτες σας, πώς και τι θα τους προτείνετε και ποιες είναι οι προσδοκίες τους, έτσι ώστε να καθορίσετε ποιο Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι πιο κοντά στις ανάγκες όλων. Αναλάβετε τις δεσμεύσεις σας, συνεργαστείτε και υποστηρίξτε τον Ελληνικό Κεντρικό Σταθμό – ΕΡΜΗ που μπορεί να καλύψει σωστά όλες τις ανάγκες σας. Σε μια επιτυχημένη συνεργασία η αξία βρίσκεται πέρα από την τιμή, αλλά όταν η σχέση αυτή δεν αποδίδει, τότε κανένα κόστος ή τιμή δεν είναι αρκετά για να αποκαταστήσει την ικανοποίηση του πελάτη σας.

Αναγνωρίστε την κρισιμότητα του Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμού για τους Πελάτες σας.

Ο ΕΡΜΗΣ είναι η επιλογή που τους αξίζει.

Τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου (Facial Recognition) γίνονται όλο και πιο δημοφιλή αυτή την εποχή, καθώς παρέχουν μια ακριβή μέθοδο για τον εντοπισμό ενός ατόμου και τη διασφάλιση της ασφάλειας. Καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια ασφάλεια αυξάνονται λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των τρομοκρατικών απειλών, η αγορά αναγνώρισης προσώπου αναμένεται να σημειώσει μαζική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία MarketsandMarkets, η παγκόσμια αγορά αναγνώρισης προσώπου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 3,35 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016, σε 6,84 δις δολάρια το 2021, με μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) 15,3%. Σε μια αυξανόμενη αγορά επιτήρησης, η αύξηση του τζίρου από κυβερνήσεις και διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, αποτελούν παράγοντες που οδηγούν σε αυξανόμενη ζήτηση για αυτή την τεχνολογία.

Η αναγνώριση προσώπου έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων βιομετρικών μεθόδων ταυτοποίησης, καθώς είναι λιγότερο ενοχλητική και ταχύτερη. Σε αντίθεση με συστήματα όπως η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπου ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει το δάχτυλο του στον αναγνώστη, τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου μπορούν να αναλύσουν ένα άτομο σχεδόν χωρίς τη δική του συμμετοχή, καθιστώντας τα περισσότερο διακριτικά.

Κατανόηση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν κυρίως δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως στα συστήματα αναγνώρισης προσώπου. Η πρώτη μέθοδος δίνει σημασία σε μερικά από τα χαρακτηριστικά του προσώπου, υπολογίζοντας πτυχές όπως ο χώρος μεταξύ των ματιών ή η εγγύτητα του στόματος προς τη μύτη. Αυτοί οι υπολογισμοί τροφοδοτούν με πληροφορίες τη βάση δεδομένων και χρησιμοποιούνται για σύγκριση αργότερα.

Η δεύτερη μέθοδος είναι πολύ πιο περιεκτική και περίπλοκη. Καταγράφει ολόκληρη την εικόνα του προσώπου και χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια υποβάλλονται σε διαφορετικά είδη αλγορίθμων υπολογιστών, όπως η εκμάθηση μηχανών για τη δημιουργία ορισμένων περιγραφικών δεδομένων. Μια τέτοια βάση δεδομένων είναι φυσικά πιο αξιόπιστη, αν και το κόστος της μπορεί να είναι υψηλότερο.

Στη συνέχεια, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, όπως η τρισδιάστατη μοντελοποίηση, η ανάλυση της υφής του δέρματος και η χρήση θερμικής κάμερας. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα συστήματα είναι πιο απαιτητικά σε πόρους και εγείρουν αμφιβολίες για την ισορροπία μεταξύ τιμής και απόδοσης.

Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Προφανώς, για την καλύτερη απόδοση οποιουδήποτε συστήματος αναγνώρισης προσώπου, θα πρέπει να υπάρχουν εικόνες που είναι αρκετά σαφείς για να αναλυθούν. Και η σαφήνεια της εικόνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο φως, την ανάλυση της κάμερας που χρησιμοποιείται, τη γωνία του προσώπου και την κίνηση.

Η πρώτη πτυχή, ο φωτισμός, είναι ίσως η πιο κρίσιμη. Ο χαμηλός φωτισμός θα προκαλέσει την παρεμβολή θορύβου στο καταγεγραμμένο υλικό και αυτό μπορεί να περιορίσει τις πιθανότητες για ακριβή αναγνώριση. Για να διαβάσει σωστά τα χαρακτηριστικά ο αλγόριθμος αναγνώρισης προσώπου, θα πρέπει το φως να παρέχει επαρκή αντίθεση. Πολλά από τα συστήματα αυτά απαιτούν τουλάχιστον 300 έως 500 lux φωτισμού, σχεδόν το φωτισμό που βλέπουμε σε ένα περιβάλλον γραφείου. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει συνεπής φωτισμός, για να αποφεύγονται οι σκιές και οι αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρουν.

Αφού εξασφαλιστεί ο φωτισμός, οι εγκαταστάτες πρέπει να αποφασίσουν για την κάμερα και την ανάλυση της. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του συστήματος αναγνώρισης προσώπου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και το συνολικό οπτικό πεδίο. Κατά γενικό κανόνα, η απαιτούμενη ανάλυση θα εξαρτηθεί από το πλάτος του οπτικού πεδίου. Ορισμένες λύσεις απαιτούν συγκεκριμένο αριθμό εικονοστοιχείων για ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου. Αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις που καθορίζει το σύστημα αναγνώρισης προσώπου, μπορεί να αποφασιστεί η ανάλυση και η κάμερα.

Ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για την εξασφάλιση της ακριβούς αναγνώρισης του προσώπου είναι να βεβαιωθούμε ότι το “θέμα” κοιτάζει την κάμερα. Σε μέρη όπως ένα αεροδρόμιο, οι υπεύθυνοι μπορούν να ζητήσουν από τους ανθρώπους να κοιτάξουν κατευθείαν στην κάμερα, αλλά στις περισσότερες άλλες περιπτώσεις πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η κάμερα είναι σταθερή σε μια ιδανική θέση. Μια πόρτα ή μια πύλη όπου οι άνθρωποι είναι λογικό να κοιτάξουν μπροστά, είναι ένα παράδειγμα μιας καλής θέσης.

Προκειμένου η κάμερα να κάνει με ακρίβεια τη λήψη, δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική κίνηση. Εάν εγκατασταθεί σε μια τοποθεσία όπου οι άνθρωποι κινούνται πολύ γρήγορα, θα χρειαστούμε κάμερες με υψηλότερα ποσοστά καρέ.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Οι σύγχρονες λύσεις αναγνώρισης προσώπου εγκαθίστανται σε πολλά σημεία, αλλά η χρήση τους μπορεί να ταξινομηθεί ευρέως σε δύο κατηγορίες. Την αναγνώριση ορισμένων συγκεκριμένων ατόμων ανάμεσα σε ένα πλήθος και για τον Έλεγχο Πρόσβασης.

Η αναγνώριση ορισμένων ανθρώπων που περιλαμβάνονται σε μια βάση δεδομένων είναι χρήσιμη όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά και για βελτίωση των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, τα καταστήματα λιανικής πώλησης μπορούν να εντοπίσουν ειδικούς πελάτες. Η χρήση για Έλεγχο Πρόσβασης είναι συγκριτικά ευκολότερη, δεδομένου ότι οι χρήστες αναμένεται να στέκονται μπροστά από την κάμερα υπό συγκεκριμένο φωτισμό.

Ενώ αυτά είναι τα βασικά στοιχεία των συστημάτων αναγνώρισης προσώπου, υπάρχουν ακόμα πιο προηγμένα συστήματα στην αγορά, που κάνουν χρήση περισσότερων χαρακτηριστικών, όπως οι κινήσεις του σώματος ενός ατόμου για τον έλεγχο της ταυτότητας. Καθώς οι αυξημένες δυνατότητες κοστίζουν περισσότερο, εναπόκειται στον εγκαταστάτη και στον πελάτη να καταλήξουν στην καλύτερη λύση με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.