Από το PSTN στο VoIP

Πως θα μετατρέψετε τα μειονεκτήματα της χρήσης VoIP, για ένα σύστημα συναγερμού, σε πλεονεκτήματα που θα αυξήσουν το επίπεδο ασφαλείας

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι χρήστες των συστημάτων ασφαλείας δεν είχαν να προβληματιστούν για τον τρόπο που ο πίνακας συναγερμού τους επικοινωνούσε με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, δεν είχαν και πολλές επιλογές άλλωστε, αφού όλα τα συστήματα συναγερμού χρησιμοποιούσαν τη σταθερή τηλεφωνία για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, η τεχνολογία εξελίχθηκε, και πλέον οι νέες επιλογές – όπως το VoIP – δεν είναι απλά διαθέσιμες, αλλά είναι μονόδρομος.

Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα εγκαταλείπουν συνεχώς την αναλογική τηλεφωνία και προσφέρουν τηλέφωνο και Internet μαζί (VoIP). Το αποτέλεσμα είναι οι χρήστες των συστημάτων ασφαλείας να αντιμετωπίζουν κάποιες φορές καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα, κατά την αποστολή σημάτων προς το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Η τεχνολογία VoIP (Voice Over Internet Protocol) λαμβάνει αναλογικά κύματα ήχου και τα μετατρέπει σε ψηφιακά δεδομένα, ώστε να μπορεί να δρομολογεί μεταδόσεις φωνής μέσω του Διαδικτύου.

Αυτά τα δεδομένα πρέπει να συμπιεστούν σε ψηφιακά πακέτα, προκειμένου να μεταδοθούν και στη συνέχεια να αποσυμπιεστούν πριν παραδοθούν στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. Όταν χρησιμοποιείτε VoIP, αντί της παραδοσιακής τηλεφωνικής επικοινωνίας, λόγω της συμπίεσης και του τρόπου μετάδοσης από άκρο σε άκρο, ο χρονισμός μεταξύ της αρχής και του τέλους ενός σήματος μπορεί να αλλάξει, ενώ η ποιότητα της κλήσης ίσως να υποφέρει.

Τα μειονεκτήματα της χρήσης VoIP με συστήματα συναγερμών

Επειδή το VoIP εξαρτάται από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, αν το εύρος ζώνης δεν επαρκεί για την ταχύτητα μετάδοσης, προβλήματα συμπίεσης δεδομένων μπορούν να οδηγήσουν σε παραμορφωμένο σήμα συναγερμού.

Όταν αποσυμπιέζονται τα πακέτα δεδομένων, το σήμα συναγερμού μπορεί να μην αναπαράγεται με ακρίβεια, ώστε το Κέντρο Λήψης Σημάτων να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια το είδος του συναγερμού, ή ακόμα και να μη λάβει ειδοποίηση.

Εάν το Internet δεν λειτουργεί, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικά αίτια ή με ευθύνη των εισβολέων, ο πίνακας ελέγχου δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Στην ουσία, αυτό αφήνει το χώρο μας χωρίς προστασία.

Πως να ωφεληθείτε αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο ασφαλείας

Ο μοναδικός τρόπος να εξαλείψουμε τα πιο πάνω προβλήματα, είναι να μετατραπούν τα αναλογικά σήματα σε ψηφιακά, πριν φθάσουν στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, αντί δηλαδή να αφήσουμε τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο να κάνει την μετατροπή, να την κάνουμε εμείς, χρησιμοποιώντας μονάδες ειδικά σχεδιασμένες για αυτό.

Με αυτόν τον τρόπο θα εκμεταλλευθούμε το internet, ώστε να συνδέσουμε το σύστημα ασφαλείας μόνιμα με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, ενώ θα βγούμε πολλαπλά ωφελημένοι, αφού:

  1. Το μέσο επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας θα επιβλέπεται συνεχώς από το ΚΛΣ, θα έχουμε δηλαδή ένα σύστημα ασφαλείας On-Line.
  2. Θα έχουμε συνεχώς διαθέσιμη εφεδρική τροφοδοσία στη μονάδα μας για την επικοινωνία με το ΚΛΣ, αξιοποιώντας την εφεδρική τροφοδοσία του συστήματος συναγερμού.
  3. Θα είμαστε απόλυτα σίγουροι πως όλα τα σήματα θα φθάσουν αυτούσια και δίχως πιθανά σφάλματα συμπίεσης στο ΚΛΣ.
  4. Αν θεωρούμε πως ανήκουμε σε ομάδα υψηλού κινδύνου και είμαστε πιθανοί στόχοι, άρα έχουμε ανάγκη για μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας, θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον μια κάρτα δεδομένων GPRS εντός της μονάδας, ώστε αν το internet δεν είναι διαθέσιμο, να χρησιμοποιήσουμε την κινητή τηλεφωνία για τη μετάδοση των σημάτων.

Για απορίες και διευκρινίσεις, ανάλογα με το δικό σας σύστημα ασφαλείας, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την Τεχνική Διεύθυνση του ΕΡΜΗ, η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα σας και βοηθά να αντιμετωπίσετε κάθε πιθανή δυσλειτουργία με εξειδικευμένες συμβουλές και προτάσεις.

Η τεχνολογία εξελίσσεται, για να επωφεληθούμε πρέπει απλά να προσαρμοστούμε.