Η επιλογή Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμού, είναι κρίσιμη για την ικανοποίηση των Πελατών σας

Τα στοιχεία που απαρτίζουν την επιλογή του Κέντρου Λήψης Σημάτων από έναν Εγκαταστάτη

Ως Εγκαταστάτης, η επιλογή σας για ένα αξιόλογο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού είναι μείζονος σημασίας. Μετά την ολοκλήρωση μιας εγκατάστασης και τοποθέτησης ενός συστήματος συναγερμού στο χώρο του πελάτη, ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ θα σας εκπροσωπεί και θα σας αντιπροσωπεύει στους πελάτες σας, οι οποίοι τυπικά θα αλληλοεπιδρούν και θα επικοινωνούν συχνότερα με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Τελικά, το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα είναι υπεύθυνο περισσότερο από εσάς για την καλή λειτουργία των πελατών σας. Ποιες προσδοκίες μπορεί να έχει ένας Εγκαταστάτης από τον ΕΡΜΗ; Ποιες απαιτήσεις είναι λογικές και ποιες εφικτές; Ας δούμε μερικά από τα στοιχεία που απαρτίζουν την επιλογή του Κέντρου Λήψης Σημάτων από έναν Εγκαταστάτη.

Προσεκτική Θεώρηση Κόστους

Εάν ρωτήσουμε Εγκαταστάτες για την επιλογή και την δέσμευση τους με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, το πρώτο που ακούμε είναι ότι θα πρέπει να είναι φθηνό και οικονομικά αποδοτικό. Η απλουστευμένη αυτή προσέγγιση και κυρίως οι οικονομικοί λόγοι, καθοδηγούν συχνά την απόφαση επιλογής Κέντρου Λήψης Σημάτων για την παροχή συμβολαίων παρακολούθησης προς τους τελικούς πελάτες.

Η απόφαση όμως μόνο με βάση την «οικονομική σύγκριση» αποτελεί μία δραματικά απλουστευμένη και απλοποιημένη διαδικασία επιλογής, για να στηρίξει ο Εγκαταστάτης το επιχειρηματικό του μέλλον. Η έρευνα για την επιλογή ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων θα πρέπει να απέχει από μία και μόνο οικονομική σύγκριση. Απαιτεί εστίαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά παροχής υπηρεσιών και συνεργασίας.

Η λανθασμένη επιλογή Κέντρου Λήψης Σημάτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εταιρεία που αναλαμβάνει την εγκατάσταση, με αρκετούς τρόπους. Όταν δεν εξυπηρετούνται οι προσδοκίες των πελατών, τότε αυτό θα έχει οικονομικό αντίκτυπο μελλοντικά. Όταν το Κέντρο δεν παρακολουθεί και δεν χειρίζεται επιμελώς τα σήματα συναγερμού, ή αν παρουσιάζει συχνούς ψευδείς συναγερμούς, αυτό θα οδηγήσει σε μη ικανοποιημένους πελάτες. Όταν υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με το ποσοστό χρέωσης, ή με πιθανά επιπλέον κόστη τροποποίησης, αυτό θα έχει τελικά οικονομικό αντίκτυπο.

Λάβετε υπόψη σας τις ανάγκες των πελατών σας

Ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων έχει δύο είδη πελατών: Τον Εγκαταστάτη και τον Πελάτη. Μερικές φορές παραβλέπεται το γεγονός ότι κάθε τύπος πελάτη έχει τις δικές του προσδοκίες και ανάγκες. Ο Τελικός Πελάτης θέλει άμεση ανταπόκριση, έγκαιρο χειρισμό, καθαρή «επικοινωνία» με τον Χειριστή, καθώς και επαφή με έμπειρο προσωπικό. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες για την εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών, που ο υπερσύγχρονος ΕΡΜΗΣ καλύπτει ιδανικά.

Ο Τελικός Πελάτης μπορεί να μην γνωρίζει αρκετά για να απαντήσει στα παραπάνω, αλλά ο Εγκαταστάτης που πουλά και εγκαθιστά το σύστημα πρέπει να γνωρίζει. Ο Εγκαταστάτης θα πρέπει να ρωτήσει διαφορετικά πράγματα, πριν εμπιστευθεί το οικονομικό του μέλλον και τη συνεργασία με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων. Ο ΕΡΜΗΣ είναι το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα που μπορεί πραγματικά να μετρήσει αλλά και να εγγυηθεί για τους χρόνους ανταπόκρισης, οπότε η επιλογή είναι μονόδρομος.

Η χρήση του Internet για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των σημάτων από τα συστήματα ασφάλειας των πελατών θα πρέπει να είναι διαθέσιμη. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε Πελάτες και Εγκαταστάτες με εναλλακτικούς και ποικίλους τρόπους επικοινωνίας, όπως Internet, smartphone, tablet, fax αλλά και τηλέφωνο.

Ο τρόπος επικοινωνίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, θα σας επιτρέψει να προσφέρετε εξαιρετικές και μοναδικές υπηρεσίες στους πελάτες σας. Πολλά μεγάλα και πρωτοπόρα Κέντρα Λήψης Σημάτων διαχωρίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του Χειρισμού από αυτές της εξυπηρέτησης των Εγκαταστατών ή της διαχείρισης των δεδομένων.

Αυτό επιτρέπει στους Εγκαταστάτες να ενημερώνονται για διαδικασίες όπως: να θέτουν συστήματα σε διαδικασία δοκιμών, να βλέπουν πληροφορίες για τους συναγερμούς και να εξυπηρετούνται για λογιστικές ή άλλες τεχνικές πληροφορίες που τους αφορούν, χωρίς να θέτουν τον χειριστή εκτός λειτουργίας. Την ίδια στιγμή οι Τελικοί Πελάτες λαμβάνουν πιο άμεση εξυπηρέτηση, διότι ο Χειριστής δεν αναλώνεται στην εξυπηρέτηση ενός Εγκαταστάτη.

Η διαφοροποίηση των υπηρεσιών και η μοναδική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε στον ΕΡΜΗ, μας οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις διαχείρισης συναγερμών και τελικά στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών σας σε καθημερινή βάση.

Διαθέσιμη Εφεδρεία και Διαθεσιμότητα

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (European Standard, British Standard, και UL) καθορίζουν τα επίπεδα εφεδρείας και διαθεσιμότητας και θέτουν επίσης κριτήρια και στάνταρντ για τη διατήρηση αρχείου καταγραφής και ιστορικού συμβάντων. Αυτά είναι τα ελάχιστα αποδεκτά για ένα κέντρο και ακολουθούνται από τον ΕΡΜΗ.

Πέρα όμως από τα προφανή, ο ΕΡΜΗΣ προσφέρει πολλαπλά κυκλώματα και δίκτυα επικοινωνίας για τη σύνδεση των συστημάτων των Εγκαταστατών, ακόμη και από διαφορετικούς παρόχους, έτσι ώστε ακόμα και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών να υπάρξει μετάδοση. Ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ είναι πλήρως εκσυγχρονισμένος με κάθε διαθέσιμη τεχνολογία και μέσο, ενώ είναι το μοναδικό πιστοποιημένο με ISO-27001 Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα.

Όταν ένας Εγκαταστάτης προτείνει Υπηρεσίες Ασφαλείας σε έναν πελάτη, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να περιλαμβάνει πρόβλεψη από μηχανική δυσλειτουργία, διακοπές ρεύματος ή άλλου είδους ζημιές. Ο ΕΡΜΗΣ παρέχει συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία την οποία προσδοκά και απολαμβάνει ο Τελικός Πελάτης.

Ελέγξτε το προσωπικό αντίστοιχα με τον εξοπλισμό

Αντίστοιχα με το επίπεδο του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των προγραμμάτων, τελικά το κάθε εισερχόμενο σήμα συναγερμού θα καταλήξει στα χέρια ενός Χειριστή ο οποίος θα πρέπει να ανταποκριθεί. Η απόκριση αυτή απορρέει από την εκπαίδευση και την εμπειρία του Χειριστή, του προϊστάμενου, των διευθυντών, και γενικά του συνόλου των υπαλλήλων.

Διεθνώς υπάρχει μόνο ένα αποδεκτό πρόγραμμα εκπαίδευσης διαθέσιμο για τους χειριστές ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων, που έχει αναπτυχθεί από τον οργανισμό SIA/APCO Security Industry Association. Η εταιρεία μας, για να κάνει τους υπαλλήλους ανταγωνιστικούς και ικανούς, είναι μέλος του Central Station Alarm Association, όπου εκπαιδεύονται όλοι οι χειριστές.

Ο Εγκαταστάτης θα πρέπει να συναντήσει το προσωπικό και να επιθεωρήσει τον Σταθμό. Θα πρέπει να ελέγξει την κατάρτιση των Χειριστών, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης για να αξιολογήσει το επίπεδο των υπηρεσιών που θα λάβει. Να ζητήσει τα στάνταρντ και τις διαδικασίες χειρισμού και να αξιολογήσει το πώς θα επιδράσουν θετικά στη δουλειά του.

Ο ΕΡΜΗΣ παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις

Στην εποχή μας οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Κινητή τηλεφωνία, πρόσβαση στο Internet, ολοκληρωμένα συστήματα, Αυτοματισμοί Κατοικιών, Home Entertainment, Βιομετρική Πρόσβαση, GPS, Επαλήθευση με Οπτικό Έλεγχο (Video Verification) κ.α. Ως επαγγελματίας, αξίζει να γνωρίζετε ότι ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ, το Πρώτο Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα, μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους εμπορικούς σας στόχους.

Ειδικά με την Επαλήθευση μέσω Οπτικού Ελέγχου, λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων και του μεγάλου ανταγωνισμού, φροντίστε να είστε σίγουροι πως το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού που θα επιλέξετε υποστηρίζει, όσο το δυνατόν περισσότερους κατασκευαστές CCTV. Μην αρκεστείτε στη σκέψη πως σήμερα καλύπτεστε με το προϊόν που συνήθως πουλάτε, γιατί, εάν αύριο αποφασίσετε για ευνόητους λόγους να αλλάξετε προμηθευτή, ίσως η λάθος επιλογή του Κέντρου Λήψης Σημάτων να αποτελέσει εμπόδιο.

Ως Εγκαταστάτης, είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για όλες αυτές τις τεχνολογίες και να εκπαιδεύεστε στην πώληση και υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών στους Πελάτες σας. Όπου απαιτείται παρακολούθηση οποιουδήποτε τύπου υπηρεσίας είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το Κέντρο Λήψης Σημάτων υποστηρίζει ή θα αναπτύξει τέτοιου είδους υπηρεσίες-δυνατότητες. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ανταλλαγής-ενημέρωσης πληροφοριών, όπως σεμινάρια εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, manual, CD, ή ακόμα και εκπαιδευτής στο χώρο σας (του Εγκαταστάτη).

Αμοιβαία Συνεργασία

Κατόπιν όλων και ως επιστέγασμα, εσείς είστε που θα πρέπει να κατανοήσετε τους πελάτες σας, πώς και τι θα τους προτείνετε και ποιες είναι οι προσδοκίες τους, έτσι ώστε να καθορίσετε ποιο Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι πιο κοντά στις ανάγκες όλων. Αναλάβετε τις δεσμεύσεις σας, συνεργαστείτε και υποστηρίξτε τον Ελληνικό Κεντρικό Σταθμό – ΕΡΜΗ που μπορεί να καλύψει σωστά όλες τις ανάγκες σας. Σε μια επιτυχημένη συνεργασία η αξία βρίσκεται πέρα από την τιμή, αλλά όταν η σχέση αυτή δεν αποδίδει, τότε κανένα κόστος ή τιμή δεν είναι αρκετά για να αποκαταστήσει την ικανοποίηση του πελάτη σας.

Αναγνωρίστε την κρισιμότητα του Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμού για τους Πελάτες σας.

Ο ΕΡΜΗΣ είναι η επιλογή που τους αξίζει.