Tag Archive for: Πιστοποιήσεις

Διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και αδιάλειπτη παροχή 24/7 Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που απαιτούν οργανωμένες στρατηγικές διαδικασίες αντιμετώπισης και πλάνα δράσης.

Η εταιρεία μας ανακοινώνει με μεγάλη χαρά και περηφάνια ότι έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας. Αυτή η σημαντική πιστοποίηση φέρνει πλήθος πλεονεκτημάτων και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε, υψηλής ποιότητας 24/7 υπηρεσίες στους συνεργάτες και συνδρομητές μας, εξασφαλίζοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας σε κάθε κατάσταση.

Το σύστημα διαχείρισης κατά ISO 22301:2019 διασφαλίζει τον απαιτούμενο σχεδιασμό εδραίωσης, βασικών αρχών, υλοποιήσιμων διαδικασιών, στρατηγικών σχεδίων κ.α. προκειμένου να λειτουργούμε αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια μη αναμενόμενων συνθηκών και των πλέον απαιτητικών κρίσεων, είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, είτε άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Εφεδρική Τοποθεσία (Disaster Recovery Site)

Η εφεδρική τοποθεσία αποτελεί μια κρίσιμη πτυχή του σχεδιασμού μας για την επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία της εταιρείας μας. Παράλληλα με τις σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε αυτήν, έχουμε αναπτύξει και υλοποιήσει πλήρη συντονισμό μεταξύ κύριας και εφεδρικής τοποθεσίας, προκειμένου να θωρακίσουμε την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών μας.

Στην περίπτωση κάποιας διακοπής λειτουργίας στις κύριες εγκαταστάσεις μας λόγω φυσικών καταστροφών, τεχνικών προβλημάτων ή άλλων ανεπιθύμητων περιστάσεων, η δεύτερη εφεδρική τοποθεσία αναλαμβάνει αυτόματα τις λειτουργίες μας. Είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί ως ανεξάρτητος κόμβος με τα ίδια υψηλά πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης που ισχύουν για την κύρια τοποθεσία μας.

Αφοσίωση στην Επιχειρησιακή Συνέχεια

Η δέσμευσή μας για την επιχειρησιακή συνέχεια και η προστασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών παραμένει απαραβίαστη. Επενδύουμε στην προετοιμασία του εξειδικευμένου προσωπικού μας και σε βέλτιστες πρακτικές, με συνεχείς εκπαιδεύσεις και τακτικές ασκήσεις, που προσομοιώνουν πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα οργανωτικά στοιχεία, οι Στρατηγικοί στόχοι και ενέργειες (Πολιτικές, Διαδικασίες, Σχέδια και Στρατηγικές Επιχειρησιακής συνέχειας, Κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων, Risk Assessments κ.α.) που περιλαμβάνονται και εκφράζονται συνολικά μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση μας και καθοδηγούν στη διασφάλιση για την επιτυχή και αδιάλειπτη λειτουργία μας.

Σφραγίζοντας το Μέλλον προσηλωμένοι στην ασφάλεια

Ο μεγάλος κατάλογος δικτύου συνεργατών και συνδρομητών μας σε Ελλάδα και εξωτερικό, που μας εμπιστεύονται, αποτελεί για εμάς την πιο επιβεβλημένη αναγνώριση. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, ενισχύει την αποφασιστικότητά μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την ηγετική πορεία μας στον κλάδο της ασφάλειας με προοδευτική όραση, παραμένοντας έμπρακτοι και πρωτοπόροι στην παροχή προηγμένων λύσεων και υπηρεσιών που ξεπερνούν κάθε προσδοκία και καλύπτουν κάθε απαίτηση, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον για έναν ασφαλέστερο κόσμο.

Συνέντευξη με τον Αναστάσιο Σαρδέλη, Υπεύθυνο Ποιότητας – Υγείας & Ασφάλειας της ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. στο περιοδικό Security Report

Η βιώσιμη ανάπτυξη, η βελτίωση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, αποτελεί κινητήρια δύναμη της επιχειρηματικής δράσης της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. και θέτει στον πυρήνα της κριτήρια που στηρίζονται στην ποιότητα, την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Για το σημαντικό θέμα της προστασίας των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ζητήσαμε την άποψη του κ. Αναστάσιου Σαρδέλη, Υπεύθυνου Ποιότητας – Υγείας & Ασφάλειας της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E., που διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία.

Πόσο σημαντική είναι η νοοτροπία πρόληψης;

Σίγουρα, ένα επαγγελματικό ατύχημα δεν είναι το πιο ευχάριστο θέμα για να σκεφτεί κανείς. Σύμφωνα με αναλύσεις στατιστικών στοιχείων της Επιθεώρησης Εργασίας, παρατηρείται αυξητική τάση των ατυχημάτων σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι περίπου 50-60 συνάνθρωποί μας το χρόνο στην Ελλάδα χάνουν την ζωή τους ενώ δουλεύουν, παράλληλα, παρουσιάζονται και πολλές περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών. Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν σε εξαιρετικές καταστάσεις που δεν έχουν σχέση με τον δικό μας εργασιακό χώρο. Είναι σωστή όμως η σκέψη ότι κάποιου είδους πρόβλεψη, σε συνδυασμό με αντίστοιχη δράση, θα μπορούσε να αποτρέψει αυτά τα ατυχήματα.

Η ¨Ομάδα Υγείας & Ασφάλειας¨ της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ, συμβάλει και στοχεύει στην προστασία της υγείας και της ευημερίας στο εργασιακό περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την αποφυγή εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών ή άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Καθοριστικός παράγοντας υγειούς περιβάλλοντος σε μια σύγχρονη κοινωνία, η καλλιέργεια κουλτούρας και προαγωγής νοοτροπίας πρόληψης στους εργαζόμενους, καθώς και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ποιες είναι οι επιθυμητές συνθήκες εργασίας;

Η επίτευξη αυτού του στόχου που αναπαριστά την επιθυμητή – ασφαλή – κατάσταση των συνθηκών εργασίας, προϋποθέτει ότι πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ΥΑΕ (Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία) στους χώρους εργασίας και στη συνέχεια να παρθούν αποφάσεις για το αν απαιτείται να ληφθούν κάποια μέτρα πρόληψης και προστασίας και αν ναι, ποια θα είναι τα μέτρα που θα εφαρμοστούν. Ως εκ τούτου, η ΥΑΕ δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, αλλά διερευνώντας τις αιτίες τους (υπαρκτοί παράγοντες κινδύνου, ή αλλιώς πηγές κινδύνου, στο εργασιακό περιβάλλον) συμβάλλει στον προσδιορισμό και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι απαραίτητο να αλληλοεπιδρά με άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως η ιατρική της εργασίας, η δημόσια υγεία, η βιομηχανική μηχανική, η εργονομία, η ψυχολογία κ.α.

Ποια Συστήματα εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις, σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια;

Οι επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν και να εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης ΥΑΕ στην καθημερινή τους λειτουργία, σε συνδυασμό με τυχόν υφιστάμενα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας ή προστασίας του περιβάλλοντος. Ένα τέτοιο σύστημα έχει ως στόχο να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές ΥΑΕ μέσα στην επιχείρηση, για την αποτελεσματική διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων.

Εδώ έρχεται η πιστοποίηση της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ, κατά ISO 45001:2018, που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Αποτελεί έμπρακτη απόδειξη και δέσμευση, για υπηρεσίες υψηλών προτύπων ποιότητας και την προσήλωση στην ασφάλεια, ειδικά μέσα στις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και όχι μόνο.

Στα πλαίσια αυτά η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ δεσμεύεται:

• Να παρακολουθεί και να τηρεί τις κανονιστικές απαιτήσεις και την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική Νομοθεσία
• Να παρέχει ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας και πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
• Να παρακολουθεί διαρκώς, όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών της, αλλά και τις ανάγκες που πρόκειται να αποκτήσουν στο μέλλον
• Να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και διαβούλευση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των ενδιαφερομένων μερών, στην υποβολή προτάσεων με σκοπό την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης της Εταιρείας σε θέματα ποιότητας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία
• Να συμβάλει στην ικανοποίηση του προσωπικού της, ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοσή του και να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας, η εξάλειψη των κινδύνων και η μείωση της διακινδύνευσης
• Για τη διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων των εργαζομένων

Ως Ομάδα φροντίζουμε να συμβάλουμε στις συνθήκες ασφαλών και υγιεινών χώρων εργασίας, με σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την απρόσκοπτη υποστήριξη των πελατών και συνεργατών μας.

Ως εταιρεία, ακολουθείτε και άλλα πρότυπα ασφαλείας;

H Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλότερων προδιαγραφών προς τους Πελάτες και Συνεργάτες της, καθώς συμμορφώνεται απόλυτα με τα κορυφαία πρότυπα ασφαλείας.

H επίτευξη και διατήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων είναι ο θεμέλιος λίθος στις πολιτικές της ασφάλειας. Η εταιρεία μας ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία.

Η έμπρακτη προσαρμογή στην απαιτητική εποχή της Ασφάλειας Πληροφοριών, έχει οδηγήσει στην πιστοποίηση μας κατά ISO/IEC 27001, ISO 45001 και ISO 9001, ενώ οι κορυφαίες προδιαγραφές λειτουργίας πιστοποιούνται με τη διεθνή αναγνώριση μας από τον TMA (The Monitoring Association).

Στις 22 Νοεμβρίου, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, διεξήχθη ένα από τα σημαντικότερα events στο χώρο του IT για τη Φινλανδία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Santa Monica Networks, εταιρεία υποδομών και δικτύων με δίκτυα σε Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία.

Στη διάρκεια της παρουσίασης, ο Achim Brinkmann, Business Development Manager της Γερμανικής Cryptshare, παρουσίασε μεταξύ άλλων το site της εταιρείας μας –  https://crypto.hellenicstation.gr – ως υπόδειγμα χρήσης του Cryptshare για χώρες με non Unicode Character.

Ο ΕΡΜΗΣ χρησιμοποιεί το προϊόν της Cryptshare ως εργαλείο κρυπτογράφησης για την ασφαλή αποστολή ευαίσθητων δεδομένων και μεγάλου όγκου αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όλοι οι συνεργάτες του ΕΡΜΗ μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το link https://crypto.hellenicstation.gr, για την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων ή μεγάλων αρχείων προς την εταιρεία.

Ο ΕΡΜΗΣ, που πιστοποιήθηκε πρόσφατα με ISO/IEC 27001, το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, συνεχίζει τη δυναμική και άμεση προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις, παρέχοντας εγγυήσεις και διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Νέα πρωτιά για τον ΕΡΜΗ: Είναι το πρώτο και το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα πιστοποιημένο από την TUV Hellas κατά ISO/IEC 27001, το μοναδικό διεθνές πρότυπο με δυνατότητα επιθεώρησης, η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η πληροφορία είναι αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργία, ακόμα και την επιβίωση ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων. Η πιστοποίηση της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – ΕΡΜΗΣ κατά ISO/IEC 27001 βοηθά την εταιρεία να διαχειριστεί και να προστατεύσει τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που περιέχουν πληροφορίες.

Το πρότυπο ISO/IEC 27001 είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφαλείας, βοηθώντας τον επιχειρηματικό οργανισμό να προστατεύσει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παράγει και αποθηκεύει καθημερινά, ώστε να τον εμπιστεύονται απόλυτα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κυρίως οι πελάτες του.

Με την απόκτηση του ISO/IEC 27001 ο ΕΡΜΗΣ:

  • Πιστοποιήθηκε – μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα – για την πραγματοποίηση, με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με το πρότυπο, όλων των εσωτερικών ελέγχων της Εταιρείας, ικανοποιώντας τους Εταιρικούς στόχους και στρατηγική
  • Αναδεικνύει αφενός την δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας για την Ασφάλεια πληροφοριών, αφετέρου την ορθότητα των οργανωτικών και επενδυτικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών της
  • Ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις για την εύρυθμη διαχείριση αλλά και Επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας
  • Αποδεικνύει ότι, όχι μόνο εφαρμόζει στο ακέραιο τη σχετική νομοθεσία και τους τροποποιητικούς κανονισμούς, αλλά παρακολουθεί την απόδοσή του και βελτιώνεται μέσω τακτικών αξιολογήσεων από ανεξάρτητο φορέα
  • Αναβαθμίζει την αξία όλων των πληροφοριών που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή επικοινωνούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, διασφαλίζοντάς τες απόλυτα.
  • Αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, στην πληρότητα των συμβατικών υποχρεώσεων ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων προτάσσοντας, στους νυν και εν δυνάμει Πελάτες του, την πρωταρχική σημασία που δίνει η Εταιρεία στην Ασφάλεια των πληροφοριών τους.

Ο ΕΡΜΗΣ πλέον, διαθέτοντας το ISO/IEC 27001 εγγυάται:

  • Τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας των Συστημάτων του
  • Την ακεραιότητα των Συστημάτων, όσον αφορά την επεξεργασία και τη διατήρηση κάθε πληροφορίας που διακινείται μέσω αυτών

Ο ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε., με την απόκτηση του ISO/27001, δημιουργεί «Πρότυπο» στα Κέντρα Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα και όχι μόνο, για μία ακόμη φορά.

Το θετικό αποτέλεσμα διπλό: Αναβάθμιση του Κλάδου συνολικά, αλλά και παροχή υπηρεσιών μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και υψηλότερων προδιαγραφών προς τους Πελάτες-Συνεργάτες της, ως έμπρακτη προσαρμογή στην απαιτητική εποχή της Ασφάλειας Πληροφοριών.