Άρθρα

Οι εσφαλμένοι συναγερμοί αποτελούν ένα χρόνιο πρόβλημα της βιομηχανίας των συστημάτων ασφαλείας και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των σημάτων συναγερμού που διαχειρίζονται οι Κεντρικοί Σταθμοί, αφορά ψευδοσυναγερμούς. Το φαινόμενο ανεβάζει το κόστος για τους παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας, αυξάνοντας την κατανάλωση πόρων, ενώ δημιουργεί προβλήματα στις αστυνομικές αρχές, όταν καλούνται να επαληθεύσουν την αιτία του περιστατικού.

Από τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Επιχειρήσεων των Αστυνομικών Αρχών (κλήσεις στον αριθμό 100) προκύπτει ιδιαίτερα αυξημένη διαχείριση, με 3,5 εκατομμύρια κλήσεις το χρόνο μόνο από την Αττική. Κατά μέσο όρο, από περισσότερες από 9.000 κλήσεις ημερησίως, εκ των οποίων 3.500 αφορούν περιστατικά για τα οποία απαιτείται η παρέμβαση Αστυνομικού Σταθμού, με ανάλογη βαρύτητα και σειρά προτεραιότητας.

Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία Επαλήθευσης Συναγερμού ενός συστήματος ασφαλείας με Οπτικό Έλεγχο (Video Verification) με τη συνδρομή του Κέντρου Λήψης Σημάτων;

Ήδη, ένα σημαντικό μερίδιο των συστημάτων ασφαλείας ενσωματώνουν τεχνολογίες επαλήθευσης συναγερμού μέσω οπτικού ελέγχου. Ο συνδυασμός συστημάτων συναγερμού με λειτουργίες οπτικής επιβεβαίωσης, με κύριο σκοπό τη μείωση των ψευδοσυναγερμών, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα.

Η επαλήθευση συναγερμού πραγματοποιείται όταν ένας Χειριστής του Κέντρου Λήψης Σημάτων μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια ανθρώπινη παρουσία, με μεγάλη πιθανότητα παραβατικής συμπεριφοράς. Οι τεχνολογίες βίντεο και ήχου παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την επαλήθευση των παραβατικών πράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και επιτρέπει στο Κέντρο Λήψης Σημάτων να επιβεβαιώσει άμεσα την ανθρώπινη παρουσία και να αξιολογήσει το επίπεδο της απειλής.

Με αυτή τη διαδικασία, το Κέντρο Λήψης Σημάτων μπορεί να μεταβιβάσει, κρίσιμες πληροφορίες (με βάση αυτά που μπορεί να δει και να ακούσει ο Χειριστής) στις Αστυνομικές Αρχές. Για παράδειγμα, περιγραφές που αφορούν τον αριθμό δραστών, τους χώρους παραβατικής δραστηριότητας, τη μέθοδο εισβολής κ.α., ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην αποτροπή εισόδου των δραστών, με τεχνολογίες απομακρυσμένης ενεργοποίησης (εφόσον διατίθεται απαιτούμενη εγκατάσταση) ηχητικών αναγγελιών στο χώρο, ενεργοποίηση συσκευών καπνού – φωτισμό ασφαλείας κ.α.

Τα οφέλη της Επαλήθευσης Συναγερμού

Η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στα συστήματα ασφαλείας, ειδικότερα βίντεο και ήχου, αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη επιλογή στην ηλεκτρονική παρακολούθηση, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες λύσεις στην επαλήθευση συναγερμού, με σκοπό την πρόληψη και την προστασία του τελικού χρήστη, των μελών μιας οικογένειας, του προσωπικού μιας επιχείρησης, αλλά και της επιτηρούμενης εγκατάστασης.

  • Εντοπίζει την επιβεβαιωμένη παραβατική δραστηριότητα
  • Συνδράμει στο έργο επέμβασης των Αστυνομικών Αρχών σε επιβεβαιωμένα περιστατικά
  • Διασφαλίζει τον έλεγχο ψευδοσυναγερμών ή τεχνικών θεμάτων του συστήματος ασφαλείας
  • Μειώνει τη χρήση πόρων μετακίνησης και εξασφαλίζει την μη άσκοπη παρέμβαση των Αστυνομικών Σταθμών
  • Παρέχει πληροφορίες ζωτικής σημασίας
  • Εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση του συστήματος ασφαλείας

Ο Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ, παρέχει προς όφελος των συνδρομητών και των συνεργατών του προηγμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας, διαθέτοντας ένα από τα πιο ανεπτυγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα, παραμένοντας πρωτοπόρος στον κλάδο της ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίσει με ακρίβεια και άμεση ανταπόκριση, τη μέγιστη αποτελεσματικότητα Επαλήθευσης Συναγερμών μέσω Οπτικού Ελέγχου (Video Verification).

Καθώς οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και όχι μόνο, αντιμετωπίζουν ευρύτατα τον αντίκτυπο του COVID-19, προσαρμόζουν και διαφοροποιούν τις λειτουργίες τους και βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δημιουργείται έτσι, η ανάγκη διαφοροποίησης και εύρεσης εναλλακτικών λύσεων προσαρμογής της καθημερινότητας τους.

Όταν πρόκειται για τη διαχείριση της ασφάλειας, πολλά μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως, με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνολογιών.

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση, εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξητική τάση, ωστόσο, είναι όλο και πιο σημαντικό στο σημερινό περιβάλλον, να επιτρέπεται στους τελικούς χρήστες να διαχειρίζονται τη δραστηριότητα, να διατηρούν την επίβλεψη και τον έλεγχο και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ασφάλειας τους πιο έξυπνα, γρηγορότερα και σχεδόν από οπουδήποτε.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η τεχνολογία διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη της απομακρυσμένης διαχείρισης στον τομέα της ασφάλειας. Είναι εξίσου σημαντικό για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα επιτηρούμενης ασφάλειας, η διασφάλιση της συνεχούς σύνδεσης του συστήματος ασφαλείας συναγερμού ή και συστήματος βιντεοεπιτήρησης, με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Μέσω του Κέντρου Λήψης Σημάτων παρακολούθησης, οι τελικοί χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τα χαρακτηριστικά και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες συνεχούς επιτήρησης, για να αποκτήσουν ασφαλέστερη και αδιάλειπτη αποδοτικότητα στην ασφάλειά τους.

Δύο χρήσιμες συμβουλές που μπορείτε να λάβετε υπόψη

Βελτιώστε τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας

Ελέγξτε τι διαθέτετε τώρα. Προβείτε σε δοκιμές όπου είναι απαραίτητο. Πόσο καιρό το σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος αποθηκεύει βίντεο; Υπάρχουν εργαζόμενοι με πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας που δεν είναι πλέον στην εταιρεία σας; Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα προβολής συμβάντων και διαχείρισης μέσω Internet και να δείτε σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες;

Μόλις επιβεβαιώσετε αυτές τις πληροφορίες, τότε είστε έτοιμοι να βρείτε τρόπους για να βελτιώσετε τα συστήματα ασφαλείας προσθέτοντας υπηρεσίες και λειτουργίες. Για παράδειγμα, εξετάστε την ενσωμάτωση της Υπηρεσίας παρακολούθησης και επαλήθευσης συναγερμού με Οπτικό έλεγχο, με την ενσωμάτωση ανίχνευσης συναγερμών βίντεο (Video Analytics) ή και ήχου στο παραδοσιακό σύστημα ασφαλείας. Ο ήχος, οι εικόνες ή το βίντεο σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να αποσταλούν σε ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων παρακολούθησης, το οποίο θα σας ενημερώνει άμεσα, καθώς ταυτόχρονα θα σας αποστέλλει τις ενέργειες και τις εικόνες που συμμετείχαν στο περιστατικό.

Συχνά οι ιδιοκτήτες/χρήστες των συστημάτων ασφαλείας βίντεο, αμελούν αποτυχίες επικοινωνίας και σφάλματα του καταγραφικού και δημιουργούν σημαντικά κενά ασφαλείας, τα οποία συνήθως ανακαλύπτονται μόνο όταν προσπαθούν να βρουν στοιχεία καταγραφών βίντεο. Βελτιώστε το σύστημα καταγραφικού βίντεο, με την υπηρεσία συνεχούς επιτήρησης επικοινωνίας μέσω Polling. Έτσι, θα είστε ενημερωμένοι σε πραγματικό χρόνο για το πότε το καταγραφικό δεν επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Βεβαιωθείτε και επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας

Προκειμένου να αυξήσετε το επίπεδο ασφαλείας, θα πρέπει να έχετε επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο και τη σωστή λύση επικοινωνίας. Επιβεβαιώστε τον περιοδικό έλεγχο test, εάν το σύστημα ασφαλείας επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας, ώστε να διαπιστώσετε εάν το σύστημα ασφαλείας σας έχει δυνατότητες διασύνδεσης μέσω IP/GPRS για να εξασφαλίστε αδιάλειπτη και γρηγορότερη επιτήρηση έως και ανά 3 λεπτά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συστήματα ασφαλείας συναγερμών, που εξυπηρετούνται μέσω VOIP (Voice Over IP Protocol), ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πιθανές καθυστερήσεις σε κάποιο περιστατικό ενημέρωσης ή και προκαλώντας απώλεια στην επικοινωνία του συστήματος λόγω διακοπής τροφοδοσίας ρεύματος.

Εξετάστε, μερικές από αυτές τις χρήσιμες Υπηρεσίες – Τεχνολογίες, που μπορούν να σας επιτρέψουν το μέγιστο έλεγχο και ευελιξία που απαιτείται στο σημερινό αβέβαιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Για απορίες και διευκρινίσεις, ανάλογα με το δικό σας σύστημα ασφαλείας, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας 24/7, να σας ενημερώσουμε και να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανή δυσλειτουργία με εξειδικευμένες συμβουλές και προτάσεις.