Άσκηση Πυρόσβεσης στον ΕΡΜΗ

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Άσκηση Πυρόσβεσης για το Προσωπικό της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΕΡΜΗΣ, στο κεντρικό κτίριο του ΕΡΜΗ. Στην Άσκηση, διάρκειας 60′, συμμετείχε όλο το προσωπικό του ΕΡΜΗ σε 3 στάδια (τρεις ομάδες προσωπικού των 10 ατόμων η κάθε μία), με εισηγητή τον Τεχνικό Ασφαλείας της Εταιρείας και περιλάμβανε:

  • Θεωρία περί πυρκαγιάς
  • Τρόποι χρήσης πυροσβεστήρων
  • Κατάσβεση πυρκαγιάς σε ηλεκτρολογικά συστήματα-υλικά με πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, CΟ2 και αφρού (live demo)
  • Οδηγίες Πρόληψης πυρκαγιάς στο κτίριο

H Άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος περιοδικής εκπαίδευσης του προσωπικού του ΕΡΜΗ, στις διαδικασίες Πρόληψης και Ασφαλείας.

Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως στόχο την ορθολογιστική χρήση των διατιθέμενων πυροσβεστικών μέσων, καθώς και την πρόληψη πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στη χρήση των πυροσβεστήρων και γενικώς των μέσων Πυροπροστασίας – διδασκόμενοι πώς πρέπει να ενεργούν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης συναφούς καταστάσεως ανάγκης.