Tag Archive for: Επιτηρούμενα Συστήματα

Διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και αδιάλειπτη παροχή 24/7 Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που απαιτούν οργανωμένες στρατηγικές διαδικασίες αντιμετώπισης και πλάνα δράσης.

Καθώς οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ασφάλειας έχουν εξελιχθεί, οι σημερινές απαιτήσεις των υπηρεσιών 24ωρης επαγγελματικής παρακολούθησης είναι εντελώς διαφοροποιημένες. Η βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση στην 24/7 ηλεκτρονική επιτήρηση και παρακολούθηση είναι σημαντική και μείζονος σημασίας.

Συνέντευξη με τον Γιώργο Μαντά, Business Operations Manager της ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. στο περιοδικό Security Report

Τα Κέντρα Λήψης Σημάτων αποτελούν νευραλγικό κομμάτι του πυρήνα του κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας. Είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες στη βιομηχανία της ασφάλειας και σίγουρα θα λέγαμε ότι είναι η καρδιά της λειτουργίας όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο και υποστηρίζουν ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων: Εγκαταστάτες πιστοποιημένων συστημάτων ασφαλείας, Δημόσιες Αρχές, Ιδιωτικές αρχές που παρέχουν περιπολίες, φυλάξεις, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρηματαποστολές κ.α.

Για το κρίσιμο θέμα του χρόνου ανταπόκρισης στα Κέντρα Λήψης Σημάτων, ζητήσαμε την άποψη του κ. Γιώργου Μαντά, Business Operations Manager της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. που διαθέτει σημαντική γνώση και χρόνια εμπειρίας.

Ποια είναι η σημαντικότητα του χρόνου ανταπόκρισης σε ένα σήμα συναγερμού;

Αναφορικά με τις υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων, ο βασικότερος παράγοντας, αυτός δηλαδή που καθορίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι αδιαμφισβήτητα ο χρόνος ανταπόκρισης και επεξεργασίας των περιστατικών που λαμβάνονται από τα εγκατεστημένα και επιτηρούμενα από το κέντρο μας συστήματα ασφαλείας.

Οι απαιτούμενες ενέργειες και ο χρόνος ανταπόκρισης κατά τη λήψη κάθε σήματος, είναι σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες για την εξέλιξη της επαλήθευσης και το αποτέλεσμα του περιστατικού το οποίο διαχειριζόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι ακόμα και τα δευτερόλεπτα που θα γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες είναι κρίσιμα.

Υπάρχει εμπιστοσύνη από τους συνεργάτες και τους συνδρομητές σας;

Η πιστότητα, η αξιοπιστία και η ειλικρίνεια, σφραγίζουν την εμπιστοσύνη που έχουμε αποκτήσει τέσσερις δεκαετίες τώρα, με όλους τους συνεργάτες και τους συνδρομητές μας στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στις απαιτήσεις τους, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό περιβάλλον ασφαλείας.

Με την λεπτομερή καταγραφή των ενεργειών μας ανά περιστατικό και την επιτόπου διάθεση αναφορών των στοιχείων χρόνου ανταπόκρισης στους συνδρομητές μας, δημιουργείται έμπρακτα η απόδειξη της μέγιστης αποτελεσματικής και παράλληλα ποιοτικής παρακολούθησης.

Για να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επιτήρησης, η διαχείριση εκατομμυρίων σημάτων από χιλιάδες επιτηρούμενα συστήματα, απαιτεί κορυφαίες υποδομές, λογισμικό υψηλών προδιαγραφών και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και πιστοποίησης του προσωπικού;

Το προσωπικό ασφαλείας που εργάζεται στην Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. εκπαιδεύεται έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος και το καθήκον μας στο χώρο της ασφάλειας είναι η «Πρόληψη και Προστασία της Ανθρώπινης ζωής και Περιουσίας».

Αν και οι χειριστές του ΕΡΜΗ είναι πιστοποιημένοι, εκπαιδεύονται διαρκώς στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, στην ποιοτική τηλεφωνική εξυπηρέτηση και σε βέλτιστες πρακτικές επαλήθευσης συναγερμών βάσει διεθνών προτύπων και κανονισμών.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των υποδομών που διαθέτει ο ΕΡΜΗΣ;

Ο ΕΡΜΗΣ λειτουργεί σε ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα στον κλάδο. Οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και οι χώροι εργασίας έχουν εξοπλιστεί και αναβαθμίζονται διαρκώς με τα πιο πρόσφατα συστήματα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Διαχειριζόμαστε περισσότερα από 10 εκατομμύρια σήματα, από χιλιάδες επιτηρούμενα συστήματα κάθε μήνα.

Το λογισμικό διαχείρισης τελευταίας γενιάς με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, διαδραματίζει ρόλο κλειδί, καθώς αναλύει, επεξεργάζεται και ορίζει τις προτεραιότητες, ενώ παράλληλα παρέχει μια ενιαία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την παρακολούθηση των πινάκων συναγερμών, συστημάτων βίντεο και της επαλήθευσης συναγερμών με οπτικό έλεγχο (Video Verification).

Ο ΕΡΜΗΣ όμως, είναι ο ενδιάμεσος κρίκος στην αλυσίδα των εμπλεκομένων. Όσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στο τελικό αποτέλεσμα οι υποδομές μας, σε συνδυασμό βέβαια με την εκπαίδευση των στελεχών μας, άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος των εγκαταστατών, οι οποίοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα υλικά σωστά εγκατεστημένα και με τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις καλής λειτουργίας.

Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα κάθε συστήματος ασφαλείας, η ορθή λειτουργία του, καθώς και ο περιορισμός των ψευδοσυναγερμών. Ένα σύστημα ασφαλείας που απασχολεί συνεχώς με ψευδή περιστατικά δεν συμβάλει στη σωστή αντιμετώπιση, ενώ αυξάνει τους πόρους μετακίνησης και άσκοπης παρέμβασης, δημιουργώντας έτσι ένα αβέβαιο περιβάλλον στον τελικό χρήστη.

Ποια διεθνή πρότυπα καθορίζουν τους χρόνους ανταπόκρισης σε ένα ΚΛΣ

Τα πρότυπα BS 5979, ΕΝ 50518 και EΛΟΤ ΕΝ 50518, καθορίζουν και περιγράφουν αναλυτικά τους χρόνους ανταπόκρισης ανά κατηγορία περιστατικού, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές υποδομών και εξοπλισμού.

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. είναι το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα, που μπορεί  εγγυηθεί τους χρόνους ανταπόκρισης σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα και συγχρόνως να παρέχει τα καταγεγραμμένα στοιχεία σε συνδρομητές και σε συνεργάτες.

Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα τυπικό παράδειγμα πραγματικών αποτελεσμάτων που καταγράψατε πρόσφατα;

Με μετρήσεις που γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για το μήνα Μάρτιο 2021 σε συναγερμούς προσωπικής απειλής, το 82,53% των σημάτων αντιμετωπίσθηκε εντός 30 δευτερολέπτων ενώ το 94,91% εντός 60 δευτερολέπτων (μέσος χρόνος ανταπόκρισης 17,3 δευτερόλεπτα).

Σε συναγερμούς πυρκαγιάς, το 91% των σημάτων αντιμετωπίσθηκε εντός 30 δευτερολέπτων (μέσος χρόνος ανταπόκρισης 23 δευτερόλεπτα).

Για τους υπόλοιπους συναγερμούς, το 91,87% των σημάτων αντιμετωπίσθηκε εντός 90 δευτερολέπτων, ενώ το 8,13% εντός 180 δευτερολέπτων (μέσος χρόνος ανταπόκρισης 33,8 δευτερόλεπτα).

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. παρέχει προς όφελος των συνδρομητών και των συνεργατών της προηγμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας, διαθέτοντας ένα από τα πιο ανεπτυγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα, παραμένοντας πρωτοπόρος στον κλάδο της ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίσει με ακρίβεια και άμεση ανταπόκριση, τη μέγιστη αποτελεσματικότητα Επαλήθευσης Συναγερμών.

 

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού (ΚΛΣ) είναι ένας εξαιρετικά ασφαλής σταθμός παρακολούθησης, που επανδρώνεται όλο το εικοσιτετράωρο από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ειδικούς, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

Η παγκόσμια αγορά επιτηρούμενων συστημάτων ασφαλείας αποτιμάται σήμερα σε 45,7 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να φτάσει σε 59,8 δις δολάρια το 2023, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 5,5%, σύμφωνα με μια έκθεση της Research and Markets.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδηγούν την ανάπτυξη της αγοράς επιτηρούμενων συστημάτων (Alarm Monitoring) περιλαμβάνουν τις ελκυστικές εκπτώσεις σε συμβόλαια για την εγκατάσταση νέων συστημάτων ασφαλείας και αυξανόμενη δημοτικότητα του Smart Home και των συστημάτων οικιακού αυτοματισμού.

Το 2017, η επιτήρηση συστημάτων ασφαλείας σε μεγάλα κτίρια απέδωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων της παγκόσμιας αγοράς. Σημαντικό τμήμα της αγοράς αποτελούν επίσης οι κατοικίες, καθώς ένα σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων δημιουργείται μέσα από τις μηνιαίες επαναλαμβανόμενες χρεώσεις για τις υπηρεσίες απομακρυσμένου ελέγχου.

Τα πιο εξελιγμένα – επιτηρούμενα – συστήματα συνδέονται με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων, που επιτηρεί συνεχώς την ορθή λειτουργία του συστήματος και μπορεί να ανταποκριθεί με τις πρέπουσες ενέργειες, ειδοποιώντας τον αρμόδιο, επικοινωνώντας με την αστυνομία ή αποστέλλοντας μια περίπολο ασφαλείας.

Τα σύγχρονα κτίρια υψηλής απόδοσης, με την επιτήρηση ασφάλειας και τον έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης, θεωρούνται ως μια προσοδοφόρα αγορά, λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων ανάπτυξης του τομέα.

Το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης της αγοράς επιτηρούμενων συστημάτων αναμένεται στις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας-Ειρηνικού (APAC), λόγω – μεταξύ άλλων παραγόντων – των ταχέως αναπτυσσόμενων αστικών κέντρων, της αύξησης του πληθυσμού, αλλά και των συνεχώς αυξανόμενων απειλών.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Berg Insight, ο αριθμός των επιτηρούμενων συστημάτων συναγερμού στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθεί από 8,7 εκατομμύρια το 2016 – με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4% – φθάνοντας τα 10,6 εκατομμύρια το 2021. Στη Βόρεια Αμερική, ο αριθμός των συνδεδεμένων με Κέντρο Λήψης Σημάτων συστημάτων αναμένεται να αναπτυχθεί με ένα μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) 2,9%, από 32,1 εκατομμύρια το 2016, σε 37,1 εκατομμύρια το 2021.

Τα μικρά συστήματα συναγερμού για επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Τους τοπικούς συναγερμούς και τους επιτηρούμενους συναγερμούς (monitored alarm systems). Ο απλούστερος τύπος τοπικού συναγερμού αντιδρά μόνο με την ενεργοποίηση σειρήνων, ώστε να ειδοποιήσει το περιβάλλον και να τρομάξει τους εισβολείς. Ένας πιο προηγμένος τύπος τοπικού συναγερμού είναι ένας συναγερμός που ειδοποιεί και τον κάτοχο, π.χ. μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο.

Οι πιο εξελιγμένοι – επιτηρούμενοι – συναγερμοί συνδέονται με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων, που επιτηρεί συνεχώς την ορθή λειτουργία του συστήματος και μπορεί να ανταποκριθεί με τις πρέπουσες ενέργειες, ειδοποιώντας τον αρμόδιο, επικοινωνώντας με την αστυνομία ή αποστέλλοντας μια περίπολο ασφαλείας.

Στην Ευρώπη, οι δυνατότητες ανάπτυξης εξελιγμένων συνδεδεμένων συστημάτων είναι τεράστιες, καθώς εκτιμάται ότι μόλις το 3,7% των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων διαθέτουν έναν “έξυπνο” συναγερμό που συνδέεται σε Κέντρο Λήψης Σημάτων, όταν στη Βόρεια Αμερική το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 22,1%.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη της αγοράς σήμερα, είναι το ενεργό μάρκετινγκ και οι πωλήσεις που οδηγούνται από εξειδικευμένες εταιρείες και νεοεισερχόμενους πελάτες στην αγορά αυτοματισμού κατοικιών. Τα συστήματα συναγερμού καθίστανται όλο και πιο ελκυστικά για τους πελάτες, καθώς το εύρος των προσφορών διευρύνεται για να συμπεριλάβει την ανίχνευση πυρκαγιάς, μονοξειδίου του άνθρακα και διαρροών νερού, καθώς και χαρακτηριστικά αυτοματοποίησης οικιακών συσκευών, όπως κλειδαριές, κάμερες, φωτισμό και θερμοστάτες.

Η ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. διατηρεί υψηλά πρότυπα λειτουργίας, συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και την υψηλότερη αποτελεσματικότητα αποτροπής αρνητικών συμβάντων.