Σε άνοδο τα επιτηρούμενα συστήματα ασφαλείας σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Berg Insight, ο αριθμός των επιτηρούμενων συστημάτων συναγερμού στην Ευρώπη προβλέπεται να αυξηθεί από 8,7 εκατομμύρια το 2016 – με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4% – φθάνοντας τα 10,6 εκατομμύρια το 2021. Στη Βόρεια Αμερική, ο αριθμός των συνδεδεμένων με Κέντρο Λήψης Σημάτων συστημάτων αναμένεται να αναπτυχθεί με ένα μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) 2,9%, από 32,1 εκατομμύρια το 2016, σε 37,1 εκατομμύρια το 2021.

Τα μικρά συστήματα συναγερμού για επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Τους τοπικούς συναγερμούς και τους επιτηρούμενους συναγερμούς (monitored alarm systems). Ο απλούστερος τύπος τοπικού συναγερμού αντιδρά μόνο με την ενεργοποίηση σειρήνων, ώστε να ειδοποιήσει το περιβάλλον και να τρομάξει τους εισβολείς. Ένας πιο προηγμένος τύπος τοπικού συναγερμού είναι ένας συναγερμός που ειδοποιεί και τον κάτοχο, π.χ. μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο.

Οι πιο εξελιγμένοι – επιτηρούμενοι – συναγερμοί συνδέονται με ένα Κέντρο Λήψης Σημάτων, που επιτηρεί συνεχώς την ορθή λειτουργία του συστήματος και μπορεί να ανταποκριθεί με τις πρέπουσες ενέργειες, ειδοποιώντας τον αρμόδιο, επικοινωνώντας με την αστυνομία ή αποστέλλοντας μια περίπολο ασφαλείας.

Στην Ευρώπη, οι δυνατότητες ανάπτυξης εξελιγμένων συνδεδεμένων συστημάτων είναι τεράστιες, καθώς εκτιμάται ότι μόλις το 3,7% των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων διαθέτουν έναν “έξυπνο” συναγερμό που συνδέεται σε Κέντρο Λήψης Σημάτων, όταν στη Βόρεια Αμερική το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 22,1%.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη της αγοράς σήμερα, είναι το ενεργό μάρκετινγκ και οι πωλήσεις που οδηγούνται από εξειδικευμένες εταιρείες και νεοεισερχόμενους πελάτες στην αγορά αυτοματισμού κατοικιών. Τα συστήματα συναγερμού καθίστανται όλο και πιο ελκυστικά για τους πελάτες, καθώς το εύρος των προσφορών διευρύνεται για να συμπεριλάβει την ανίχνευση πυρκαγιάς, μονοξειδίου του άνθρακα και διαρροών νερού, καθώς και χαρακτηριστικά αυτοματοποίησης οικιακών συσκευών, όπως κλειδαριές, κάμερες, φωτισμό και θερμοστάτες.

Η ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. διατηρεί υψηλά πρότυπα λειτουργίας, συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και την υψηλότερη αποτελεσματικότητα αποτροπής αρνητικών συμβάντων.