Εγγραφή Συνεργατών – Συνδρομητών

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα απαραίτητα.

Τα στοιχεία σας

info@hellenicstation.gr
+30 210 3425002
+30 210 3425003
+30 211 5009600
+30 210 3458213

Η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές του Κέντρου Λήψης Σημάτων. Αν θέλετε απόλυτο έλεγχο των συστημάτων Ασφαλείας με άμεση ενημέρωση, στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Online παρακολούθηση

Με τη χρήση ασφαλών κωδικών μέσα από κρυπτογραφημένες σελίδες Internet, επιτρέπουμε την πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Κέντρου Λήψης Σημάτων και μεταφέρουμε στον εγκαταστάτη ή συνδρομητή όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα συστήματα που του ανήκουν, σε πραγματικό χρόνο.

Οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες σε κάθε σας αίτημα και On-Line για όσους απολαμβάνουν τις On-Line υπηρεσίες μας.