Όροι χρήσης και συμμετοχής στα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletter)

Η ΕΡΜΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, καθώς και το σχετικό εκάστοτε ισχύον Ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το οποίο δεσμεύεται πλήρως.

Γνωρίζοντας τα παραπάνω, εγγράφεστε και συμμετέχετε στη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών μας e-mail και με την εγγραφή σας αυτή, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και συναινείτε στα παρακάτω:

  • Στην παροχή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των άλλων στοιχείων που συμπληρώνετε στην φόρμα δεδομένων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορούν τις τελευταίες καινοτομίες, τα νέα προϊόντα, τα πιο πρόσφατα έργα της εταιρείας και εκδηλώσεις ή δραστηριότητες στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε.
  • Στην αποθήκευση του e-mail και των άλλων στοιχείων που συμπληρώνετε στη φόρμα δεδομένων από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα και ειδικότερα για όσο χρόνο λειτουργεί η εταιρεία, αυστηρά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων σας είναι η συναίνεση σας. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι του κινδύνου της απώλειας των προαναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης σε αυτά.

Αποδέκτες των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων σας είναι αποκλειστικά και μόνο οι αρμόδιοι για την επεξεργασία τους υπάλληλοι μας, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Διαβίβαση των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων σας σε τρίτους δεν υφίσταται, εκτός και αν προηγουμένως ζητηθεί η σχετική ρητή συγκατάθεση σας.

Μπορείτε ελεύθερα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας εκ του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και, ιδίως, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίταξης, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση αναφορικά με τα παραπάνω ή για την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hellenicstation.gr ή στο τηλέφωνο +302103425002.